Gå direkt till innehåll
Trygg-Hansa/Codan visar fortsatt stark lönsamhet

Pressmeddelande -

Trygg-Hansa/Codan visar fortsatt stark lönsamhet

Trygg-Hansa/Codans helårsresultat för 2013 visar att:

  • Nettopremieinkomsterna låg stilla på 1,863 miljoner pund i Skandinavien. Tillväxten, som främst skett i Sverige och Norge, påverkades negativt av nedgångar i Danmark där fokus fortsatt är på förbättrad lönsamhet.
  • Underwritingresultatet för 2013 var 225 miljoner pund (2012: 237 miljoner pund)
  • Totalkostnadsprocent (COR) var 88.1% (86,6 % 2012)*

- 2013 har varit ett blandat år som påverkats av både stormar och storskador. Trots det presenterar vi en stark lönsamhet om än med en oförändrad tillväxt, säger Mike Holliday-Williams, vd Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag samt vd för Codan A/S.

Tillväxten i Sverige drevs främst av nya affärer inom Hus- och hemförsäkringar samt Sjuk- och olycksfallsförsäkringar som båda steg med 6 %. Tillväxten i Norge drevs framförallt av Hus- och hemförsäkringar med en ökning på 33 % tack vare stora volymaffärer som kom in via våra agenters distributionsnätverk, samt sjukvårdsförsäkringar som hade en tillväxt på 26 %.

I Danmark fortsätter vi att göra framsteg i arbetet med att skapa en starkare lönsamhet. Resultatet påverkades av stormen St Jude som drabbade Danmark med rekordhöga vindhastigheter i oktober vilket innebar en total nettokostnad på 25 miljoner pund. Även stormen Xavier i december påverkade både Sverige och Danmark med en total nettoförlust på 11 miljoner pund.

- Även om stormarna skapade en stor mängd skadeärenden på kort tid så är jag glad över den snabba service vi kunde ge våra kunder. Vi lyckades besvara 83 % av alla inkommande samtal på mindre än 60 sekunder och de flesta skadeärenden har nu blivit reglerade, säger Mike Holliday-Williams.

Privatförsäkringar
Inom våra skandinaviska privatförsäkringar var lönsamheten stark med ett underwritingresultat på 236 miljoner pund. Huvudsakligen återspeglar det en förbättring inom dansk privatförsäkring till följd av lägre skadekostnader.  Även privatförsäkringar i Sverige och Norge visar ett förbättrat resultat jämfört med föregående år.

Företagsförsäkringar
Skandinaviska företagsförsäkringar gjorde en underwritingförlust på 11 miljoner pund. Främst berodde det på väderskador och storskador inom områden som Egendomsförsäkring i Sverige och Förnyelsebar energi under första halvåret 2013. Antalet storskador höll sig på mer normala nivåer under andra halvåret 2013.

* According to British application of international financial reporting standards (IFRS)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Axelsson, Pressansvarig
Tel: 070-168 32 82, hanna.axelsson@trygghansa.se

Finansiella siffror och nyckeltal
Se bifogat dokument (pdf) för finansiella siffror och nyckeltal i tabeller.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla ”framtidsinriktad information” i fråga om vissa av koncernens planer och dess nuvarande mål och förväntningar relaterade till dess framtida ekonomiska ställning, resultat, strategiska initiativ och mål. Rent allmänt identifierar ord som ”kan”, ”skulle”, ”kommer”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”förutser”, ”siktar”, ”utsikt”, ”tror”, ”planerar”, ”eftersträvar”, ”fortsätter” och liknande, framtidsinriktad information. Denna framtidsinriktade information utgör ingen garant för framtida utveckling. All framtidsinriktad information är till sin natur förutsägande och spekulativ samt involverar risker och osäkerheter, eftersom den avser framtida händelser och omständigheter som ligger utanför koncernens kontroll, inklusive, men inte begränsat till, brittiska och globala ekonomiska affärsförutsättningar, marknadsrelaterade risker som fluktuationer i räntesatser och växelkurser, tillsynsmyndigheters policyer och åtgärder, konkurrenspåverkan, inflation, deflation, val av tidpunkt och andra osäkerheter relaterade till framtida förvärv eller konsolideringar inom berörda branscher, samt inverkan av skatter och annan lagstiftning eller förordningar i de jurisdiktioner där koncernen och dess närstående bolag är verksamma. Till följd av detta kan koncernens faktiska framtida finansiella ställning, utveckling och resultat skilja sig väsentligt från de planer, mål och förväntningar som anges i koncernens framtidsinriktade information. Den framtidsinriktade informationen i detta pressmeddelande är bara aktuell det datum då den publicerades. Koncernen åtar sig inget ansvar för att uppdatera någon framtidsinriktad information, med undantag för vad som krävs i tillämpliga lagar eller förordningar. Inget i detta pressmeddelande är avsett att uppfattas som en vinstprognos.


Ämnen


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och idag är vi ett av Sveriges största försäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg-Hansa finns där i vått och torrt.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa


Presskontakt

Maria Lindholm

Maria Lindholm

Presskontakt Presschef 070-1682137
Hanna Axelsson

Hanna Axelsson

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef +46 70 168 32 82

Relaterat material