Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Var femte förälder får inte hjälp trots neuropsykiatrisk diagnos

En av fem föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom, upplever inte att diagnosen gjort någon skillnad i deras eller deras barns liv. Bara åtta procent anser att deras barn har fått mycket stöd från samhället sedan diagnosen fastställdes. Det visar en omfattande undersökning från Trygg-Hansa och riksförbundet Attention.

Trots att samhället erbjuder en rad olika insatser för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer tycker 72 procent av föräldrar till barn med dessa diagnoser att det ofta är svårt eller känns omöjligt att veta var de kan få hjälp och stöd.

– Många av dessa föräldrar har kämpat länge för en förbättrad situation för barnet och för familjen. En diagnos är en början och en förutsättning för att få hjälp, och det är sorgligt och upprörande att så många familjer inte upplever att diagnosen ens underlättar deras situation, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Knappt 10 procent uppger att de har erbjudits en samordnad individuell plan (SIP) och 70 procent känner inte ens till att möjligheten finns. En SIP är en plan som beskriver insatser och åtgärder från både socialtjänst, hälso- och sjukvård. Det skall enligt lag erbjudas till familjer med barn som har en eller flera NPF-diagnoser och som har behov av samordning av insatserna.

– Det är uppseendeväckande att inte fler familjer erbjuds samordningsstöd. Det hjälper inte att stöd finns, när drabbade familjer inte får svar på grundläggande frågor som vad de kan få hjälp med och hur, säger Alexandra Gahnström.

Som ett led i arbetet med att underlätta för familjer som lever med NPF tillhandahåller Trygg-Hansa informationsportalen www.npfguiden.com. Föräldrar som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa kan även ta del av Familjehjälpen.

Annan fakta från undersökningen

 • 91 procent av deltagarna svarade i egenskap av mamma,åttaprocent som pappa ochenprocent som annan vårdnadshavare.
 • 90 procent av föräldrarna upplever att de är ofta till konstant stressade över situationen för sina barn.
 • 48 procent av föräldrarna har någon gång blivit sjukskrivna på grund av de krav som finns och 27 procent har gått ner i arbetstid för att orka med sin situation.


  För mer information, kontakta:
  Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
  Telefon: 070-168 35 72
  alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

  **Om undersökningen:Undersökningen har genomförts av Riksförbundet Attention, i samarbete med Trygg-Hansa. Undersökningen genomfördes via en webbenkät hos RiksförbundetAttentionsmedlemmar under perioden4 – 27 maj2015. Målgruppen för undersökningen är föräldrar eller vårdnadshavare till personer med NPF. Totalt sett innehåller undersökningen 1765 svar.

Om Familjehjälpen: Trygg-Hansas vägledande tjänst Familjehjälpen är ett pilotprojekt som pågått i ungefär ett år som främst vänder sig till föräldrar vars barn har NPF. De exakta ramarna för Familjehjälpen är fortfarande under utveckling, men i grunden handlar det om att ge Trygg-Hansas kunder som har en barnförsäkring information om vilka rättigheter och möjligheter till stöd och ersättning som finns i samhället. Kontakten sker genom skadehandläggarna. Trygg-Hansa tillhandahåller även en sajt, www.npfguiden.com, med information om hur samhällets stöd till barn och unga med NPF ser ut, vilka aktörer som finns, vilka man kan vända sig till och med vilka frågor.

Ämnen


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Presskontakt

Maria Lindholm

Maria Lindholm

Presskontakt Presschef 070-1682137
Hanna Axelsson

Hanna Axelsson

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef +46 70 168 32 82

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.