Pressmeddelande -

TSI:s nya samfartsställen ("obevakade övergångsställen") kan bli särskilt effektiva i anslutning till cirkulationsplatser (rondeller).

 

Många av våra nuvarande "zebralinjeutmärkta, obevakade övergångsställen" som förlagts i nära anslutning till cirkulationsplatser är ofta förknippade med särskilt stor olycksrisk och irritation för såväl fotgängare som motorfordonsförare.

TSI  föreslår därför att nuvarande primärvägsanslutningar mot cirkulationsplats ges en annan väggeometrisk, trafikantbeteenderelaterad utformning från s.k. symmetrisk "trumpetform" till asymmetrisk samtidigt som övergångsställena byts ut till TSI:s nya "samfartsställen".

Effekterna av dessa förändringar blir påtagliga - Fordonshastigheterna på primärvägen in mot och ut från cirkulationsplatsen minskar och interaktionsförutsättningarna mellan motorfordonsförare och fotgängare förbättras avsevärt.

Ämnen

  • Forskning

Regioner

  • Stockholm