Pressmeddelande -

TSI:s nya utmärkningssystem för våra framtida samfartsställen ("övergångsställen (?)") innebär vinster för vår hälsa och trafikmiljö.

 

Våra nuvarande "zebralinjemarkerade övergångsställen" kräver ständiga s.k. underhållsmålningar eftersom framförallt dubbar sliter upp den vita målarfärgen. Färgen innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för vår hälsa och trafikmiljö. Färgen finfördelas som "stoft" som virvlar upp i vår trafikmiljö. Av hälso- och miljöskäl är det därför önskvärt att använda så lite färg som möjligt.

TSI:s nya utmärkningssystem innebär att målningen kan minska med ca 85 % jämfört med "zebralinjeutmärkningen" vid normalutförande av det nya utmärkningssystemet. För den nya föreslagna specialutförda "förstärkta" utmärkningen vid skolor etc. blir den minskade färgåtgången ca 35 % jämfört med nuvarande "zebralinjeutmärkning".

Det nya utmärkningssystemet resulterar således inte enbart i en trafikolycksriskreduktion för s.k. övergångsställesrelaterade trafikolyckor med ca 50 %, utan även hälso- och trafikmiljövinster.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm