Pressmeddelande -

Arbetsmarknadspolitiska iakttagelser - Trygghetsfonden TSL, halvårsrapport 2011

Erfarenheterna i TSL-systemet pekar på två områden som långsiktigt är av stor betydelse för arbetsmarknadens funktionalitet. Det är dels att - konjunkturoberoende - öka sysselsättningen, dels att skapa ett system för kontinuerlig kompetensutveckling. Det leder i sin tur till att strukturella åtgärder är viktigare än konjunkturella.

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter

Kontakter

Tomas Petti

Presskontakt VD VD 08-412 22 01