Nyhet -

Intresset för rörinfodring växer

60-talets miljonprogram har hunnit få akuta renoveringsbehov. Upprustningen beräknas kosta 300 miljarder. Bland de mest tidskrävande ingreppen är stambyten. Nu finns ett alternativ till vanliga stambyten, så kallad rörinfodring, en metod som väntas få ett stort genombrott.
- Rörinfodring är ett bra alternativ eftersom det är mer flexibelt, säger Johan Niklasson, teknisk chef på Bostads AB Poseidon i Göteborg.

Regeringens byggoffensiv från 1965 kallas miljonprogrammet. Målet var att på tio år färdigställa en miljon bostäder och stoppa bostadsbristen en gång för alla. Nu, 43 år senare, är renoveringsbehovet omfattande. Bland de mest komplicerade åtgärderna är stambyten, det vill säga byten av vatten- och avloppsledningar i en fastighet. Stambyten innebär att väggar och golv bryts upp för att man ska komma åt rören, och de boende tvingas flytta ut.

Rörinfodring är ett snabbare och billigare alternativ. Tekniken innebär att nya rör tillverkas inuti de gamla, och det befintliga rörsystemet sitter kvar. Ingreppet tar i de flesta fall en arbetsdag, hyresgästen kan bo kvar och åverkan på lägenheten minimeras. Miljöpåverkan blir mindre tack vare minskad mängd avfall och färre transporter.
Nu ökar efterfrågan på tekniken snabbt bland landets fastighetsbolag.

- Vi väljer rörinfodring när vi har badrum som är i fint skick och vi vill spara dem. Vi har renoverat ett par hundra lägenheter i Brunnsbo på det sättet. Eller om det handlar om ingjutna stammar som är svåra att komma åt, säger Johan Niklasson, teknisk chef på Bostads AB Poseidon i Göteborg, som äger 23.500 lägenheter i Göteborgs kommun.
Sedan 90-talet är företaget inne i en stor renoveringsperiod och åtskilliga tusen lägenheter återstår att renovera.
- Vi har också områden där vi inte åtgärdar alla lägenheter samtidigt, då är rörinfodring ett bra alternativ eftersom det är mer flexibelt.

Svensk Rörinfodring är en av de större aktörerna i rörinfodringsbranschen. Företaget arbetar med den egenutvecklade metoden Tubus System.
- Intresset har ökat markant den senaste tiden. Dels på grund av miljonprogrammets renoveringsbehov, dels för att allt fler fastighetsägare ser fördelarna med tekniken. När konjunkturen vänder nedåt blir man mer prismedveten och därför tror vi att efterfrågan nu kommer att ta ytterligare fart, säger Mathias Svensson, VD för Svensk Rörinfodring.


Orter med stora renoveringsbehov:
(antal byggda miljonprogramslägenheter per kommun)
1. Göteborg 61.038
2. Stockholm 49.379
3. Malmö 31.404
4. Uppsala 21.494
5. Linköping 13.529
6. Örebro 12.664
7. Lund 12.156
8. Norrköping 11.456
9. Borås 7.825
10. Växjö 6.094


Detta är miljonprogrammet
• Regeringens storsatsning för att få bukt med bostadsbristen på 60-talet. Parollen löd "En miljon bostäder på tio år".
• Ungefär 1 006 000 boenden, varav 670 000 lägenheter i flerbostadshus, byggdes åren 1965-74.
• Idag bor var fjärde svensk i ett hus som byggdes under miljonprogrammet.
• Cirka 350 000 lägenheter har akuta renoveringsbehov som behöver åtgärdas inom de närmaste fem åren. Renoveringen av programmet kommer totalt att kosta närmare 300 miljarder (enligt analysföretaget Industrifakta).


Så fungerar rörinfodring
• Rörinfodring innebär att ett nytt rör tillverkas inuti ett uttjänt avloppsrör. Det gamla rörsystemet sitter kvar.
• Tubus System (Svensk Rörinfodrings egenutvecklade metod) innebär att glasförstärkt polyester sprutas inuti det gamla röret i minst 3 lager.
• Det färdiga röret blir cirka 3-5 millimeter tjockt och har en dokumenterad livslängd på minst 50 år, enligt certifieringsorganen SP och SITAC.
• Varje lägenhet tar en dag att renovera och hyresgästen kan bo kvar.
• Rörinfodring innebär mindre miljöpåverkan tack vare minskad mängd avfall och färre transporter.


Ämnen

  • Miljöpolitik

Kontakter

Kaj Nerman

Presskontakt Försäljningschef 031 - 69 61 06