Skip to main content

En klar majoritet av svenska ungdomar vill att Sverige stannar i EU

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2019 07:00 CEST

Söndagen den 26 maj är det dags för val till Europaparlamentet. I en ny undersökning från TUI Foundation och YouGov framgår det att svenskar är mer intresserade av såväl politik som EU än resten av EU-medborgare. En majoritet (61 %) av svenska ungdomar vill att Sverige stannar i EU.

Om mindre än en månad ska medborgarna i EU-medlemsstaterna rösta om vilka som ska representera deras intressen i Europaparlamentet. Nu presenterar TUI och YouGov en undersökning bland medborgare i medlemsstaterna där man mäter pulsen på det politiska intresset och inställningen till EU. Det svenska deltagandet lämnar blandade besked.

En majoritet (61 %) av svenska ungdomar vill att Sverige stannar i EU. Majoriteten kan dock betraktas som svag med hänsyn till att där numera inte finns något riksdagsparti som aktivt driver frågan om att gå ur EU inom snar framtid.

De unga svenskarna har däremot en mer negativ inställning till euron. Bland unga svenskar uppfattar en knapp tredjedel (32 %) en gemensam valuta inom regionen som ett hot.

I Sverige har man nyligen gått igenom ett valår och ett utdraget efterskalv i form av en komplicerad regeringsbildning. Ett positivt besked från svenskt perspektiv visar sig i undersökningens jämförelser vad gäller övergripande politiskt intresse, där svenskar visar sig vara mer intresserade av politik än övriga EU-medlemsstater.

Undersökningen visar att den yngre generationen européer är dedikerade till det europeiska politiska projektet, samtidigt som de skickar en tydlig signal om att vilja få gehör. Många unga människor vill engagera sig i ett gemensamt samarbete mellan olika länder, men de har lågt förtroende till att detta kan genomföras. Därför är det också viktigt att involvera den yngre publiken i det internationella samtalet om samarbete, sägerMagnus Hüttenberend, ansvarig för digital kommunikation på TUI.

Om TUI Foundation

TUI Foundation stödjer och implementerar projekt inom området ”Unga Europa”. Målet är att främja den europeiska idén. Därför engagerar sig TUI Foundation i långsiktiga investeringar i regionala, nationella och internationella projekt med fokus på utbildning och individuell respektive professionell utveckling. Den oberoende och fristående stiftelsen agerar för det goda syftets skull och är baserad i Hanover.

Om YouGov

YouGov är ett internationellt undersöknings- och dataanalysföretag vars huvudverksamhet är att tillhandahålla resultat av opinionsundersökningar från sin mycket aktiva panel av sex miljoner personer i hela världen. YouGov kombinerar detta kontinuerliga flöde av uppgifter med sin omfattande undersökningsexpertis och breda branscherfarenhet i en systematisk forsknings- och marknadsföringsplattform.