Pressmeddelande -

Antalet gästnätter i Västsverige ökade första kvartalet 2012

Västsverige hade under första kvartalet 2012 nästan 1 miljon gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (HSV), och totala tillväxten i segmentet uppgår till 7,6 %, en ökning med nästan 74 000 gästnätter. Antalet gästnätter på camping uppgick till 124 000 vilket innebär en ökning med 8,5 %.  Ökningen kan förklaras av fler svenska och norska besökare, vilka är våra volymmarknader.

Inhemskt resande
Den svenska marknaden
svarade för 77 % av volymen på hotell, stugbyar och vandrarhem med motsvarande nästan 750 000 gästnätter (+6 %). På campingen svarade den svenska marknaden för 70 % av volymen, totalt 85 000 gästnätter under januari – mars 2012 (+7%).

Besöken från utlandet
Utvecklingen på de utländska marknaderna varierade. Norge är sedan tidigare den största utländska marknaden för Västsverige och svarade för totalt 60 000 gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem under första kvartalet 2012, vilket är en ökning med 22 % jämfört med samma period ifjol. De norska gästnätterna ökade även på camping, +12% till 37 000.

Den andra största utländska marknaden är Tyskland med 16 000 gästnätter på HSV under första kvartalet. Utvecklingen från Tyskland var negativ under den perioden och kan bero på att de tyska resenärerna valde Serbien, Rumänien och Kroatien i första hand istället. Enligt ETC ökade antalet tyska gästnätter i Serbien med 50%, i Rumänien och Kroatien med 40% i vardera land. Svag Euro och prismedvetna tyskar är svaret.

Avseende det långväga resandet är det både USA och Kina som har visat en mycket positiv utveckling tom mars i år. Antalet kommersiella gästnätter från USA stannade på 9 200 vilket är 15% fler än under första kvartalet i fjol.   

Detaljerad inkvarteringsstatistit för Västra Götalands Län finns att hämta på Västsvenska Turistrådets hemsida.

European Travel Commission senaste rapport ”European Tourism 2012 – Trends & Prospects” 

För ytterligare information kontakta:
Lotta Nibell-Keating, Ansvarig för affärsutveckling & analys, Västsvenska Turistrådet
lotta.nibell-keating@vastsverige.com

Telefon 031 – 81 83 70

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • västsverige
  • gästnattsstatistik
  • inkvarteringsstatistik
  • besöksnäringen
  • västra götalansregionen

Regioner

  • Västra Götaland

Västsvenska Turistrådet är Västra Götalandsregionens helägda bolag med ansvar för att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination. Uppdraget bedrivs utifrån de övergripande målen om hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Målsättningen är att bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade och mest inkomstbringande region. Under 2010 uppgick turistomsättningen i Västra Götalands län till nära 34 miljarder och bidrog till 26 000 helårssysselsatta.

Kontakter

Ann-Charlotte Carlsson

Presskontakt Chef marknad och kommunikation 031 - 81 83 59

Fredrik Lindén

Presskontakt VD 031 - 81 83 08

Relaterat innehåll