Nyhet -

Twiik & WellnessTech Labs skriver samarbetsavtal med The Academy

Olika grader av Personlig träning blir allt vanligare och det är numera också inkluderat inom ramen för friskvårdsbidraget. Antalet licensierade tränare som examineras växer stadigt. Att erbjuda träning online blir allt viktigare för tränare och coacher för att öka lönsamheten och tillhandahålla bättre service till kunderna.

The Academy är Sveriges främsta Yrkesutbildning inom träning och hälsa och utbildar över 300 nya elever årligen. Samarbetet med Twiik gör det möjligt för Academys gamla och nya elever att digitalisera, effektivisera och skala upp sina affärer genom Twiiks coachingverktyg och marknadsplats online. Genom att varje enskild tränare kan skapa workouts, program och digitala kurser och erbjuda detta online på marknadsplatsen i Twiik-appen ökar lönsamheten för Personliga Tränare.

”Vi är väldigt stolta över att kunna vara en del i förändringen av coaching och personlig träning. Vi letar kontinuerligt efter samarbeten med företag och organisationer med en tydlig hälsoprofil där det finns möjlighet till win-win förhållanden och The Academy är närmast unika i sitt slag.” Säger Ander Gran, VD på WellnessTech Labs

WellnessTech Labs och The Academy har tillsammans arbetat med formen för samverkan under en längre tid och The Academy ser stor potential i samarbetet. 

”Vi märker att kundbeteendet förändras och våra klienter är idag alltmer digitala. Det ställer nya krav på de Tränare vi utbildar och att de levererar tjänster som kunderna vill ha." Säger Helena Arnold, VD The Academy. 

"För Personliga Tränare har det fysiska mötet alltid varit väldigt centralt och ofta det enda alternativet - numera kan man arbeta helt analogt, helt digitalt eller skapa upplägg som bygger på både och. Möjligheten med Twiik är att man kan förändra mötet mellan Tränare och kund genom nya skalbara tjänster som kompletterar erbjudandet och samtidigt hålla hög kvalitet." avslutar Helena Arnold.

Många tränare, coacher sitter på stor kunskap inom träning, samtidigt är det svårt att bygga varumärke och nå ut på marknaden i dag. Twiik hjälper dem att sprida sin kunskap och sitt varumärke i ett nytt digitalt format och de kan coacha 1000-tals individer samtidigt, något som tidigare krävt en stor investering.

"Vi ser en tydlig trend både hos slutkunden och hos PTs där vi har en stark tillväxt av båda grupperna. Det är tydligt att slutkunden är beredd att betala för bra digitala tjänster. Vi har under årets första veckor sett tränare och inspiratörer som med små medel lyckats skapar en kritisk massa av följare på Twiik och skapat lönsamma koncept på väldigt kort tid." Avslutar Anders Gran

Om The Academy

The Academy startades 1999 som ett oberoende nätverk av professionella utbildare, föreläsare och inspiratörer. Deras grundtanke är att utbilda, fortbilda och inspirera ledare, tränare och instruktörer som är verksamma inom träning och hälsa. The Academy utbildar årligen 300 tränare och erbjuder yrkesutbildningar till Lic. Personliga Tränare, Cert. Kost & Träningskonsult och Lic. Kostrådgivare. Vidare finns tillhandahåller man en rad olika vidareutbildningar ex Lic. Medicinsk tränare.

Om WellnessTech Labs

WellnessTech Labs, med kontor i Stockholm och Malmö (huvudkontor) i utvecklar digitala produkter och tjänster inom hälsa, coaching och träning för personliga tränare och gym. Bland produkterna finns appen Twiik som kopplar ger användare möjlighet att logga träning, följa digitala träningsupplägg eller anta olika hälsoutmaningar.