Twiik förvärvar coaching-plattformen Shapelink

Pressmeddelande -

Twiik förvärvar coaching-plattformen Shapelink

Den Malmöbaserade digitala friskvårdstjänsten Twiik accelererar och förvärvar Stockholmsbaserade Coaching- och PT-plattformen Shapelink. Uppköpet innebär att Twiik dels tar över Shapelinks 130 000 registrerade användare, men också att de tar över företagets anställda och befintliga samarbetsavtal med Viktväktarna och Inner, där man idag levererar tekniken till deras digitala träningsprogram.

- Förvärvet går helt i linje med vår strategi som baseras på samarbeten kring innehåll. I takt med att vi växer vill vi accelerera teknikutvecklingen och samtidigt skapa ett bredare coachverktyg, med visionen att i förlängningen även nå utanför hälsobranschen. Shapelinks team och plattform kommer i framtiden att innebära ett stort lyft i vår företagstjänst och det gör att vi på sikt kommer kunna erbjuda en utökad produktportfölj med bättre coachning och spelifiering på arbetsplatsen. Det innebär också ett rejält kliv framåt för erbjudandet till våra närmare 100 coacher, experter och personliga tränare som idag är anslutna till Twiik, säger Anders Gran, VD på Twiik.

Den 31 mars 2016 infördes föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:5)* som innebär att arbetsgivare numera har ansvar för att förebygga stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. En av anledningarna till att lagen trädde i kraft är - som statistik från Försäkringskassan visar på - att 40% av alla nya sjukskrivningar är relaterade till stress och psykisk ohälsa. Twiiks affärsidé bygger på att hjälpa företag att lösa detta genom att, med hjälp av sina verktyg, synliggöra och förebygga problematiken som ligger bakom. I och med förvärvet av Shapelink kommer man nu kunna gå in både bredare och djupare i ämnet genom att vidareutveckla coachingdelen.

Det går en tydlig trend i träning och hälsa, men samtidigt visar den senaste EU-rapporten om sport och fysisk aktivitet** att hela 42% ser träning som ett stressmoment. Dessutom enades E-hälsomyndigheten***, regeringen och Sveriges kommuner och landsting, under 2016, om en vision där Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Detta vill man göra genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att bland annat “Ge invånarna ett ökat inflytande och delaktighet i sin vård”, och “Ge verksamheter inom vård och omsorg verktyg för att bli ännu bättre på e-hälsa”.

- Självfallet är det en fördel för oss att man även på regeringsnivå har vaknat och sett att det behöver ske en förändring när det kommer till den svenska folkhälsan. Vi märker tydligt av att företagen letar efter nya alternativ sedan föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla. Många företag saknar helt enkelt redskapen att kostnadseffektivt börja ta tag i dessa frågor och då blir digitala tjänster som Twiik väldigt relevanta. Branschen står inför samma stora förändring gällande friskvård och träning som vi redan sett på konsumentsidan. Därför ser vi förvärvet av Shapelink som ett första steg mot att konsolidera marknaden från ett digitalt perspektiv, säger Anders Gran.

Idag har Twiik kunder som Skanska, Telavox, Sparbanken Syd och Syncron. Nästa steg för företaget är - i och med förvärvet av Shapelink - att öppna kontor i Stockholm, accelerera teknikutvecklingen och jobba vidare med försäljning mot företag samtidigt som Shapelinks verksamhet fortsätter.

Kontaktuppgifter:
Anders Gran
0703-417325
anders@twiik.me

Hemsida:
www.twiik.me/workplace 

Referenslista:
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
** https://www.google.com/url?q=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf&sa=D&ust=1484917745762000&usg=AFQjCNEKAVDdM1phLMugwfTyN9anfiWQMA
*** https://www.ehalsomyndigheten.se/om-oss/framtidens-e-halsa/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

Ämnen

  • Livsstil

Om Twiik:
Twiik digitaliserar företagsfriskvården och kopplar samman individer, arbetsgivare och experter inom kost, träning, stress och ledarskap genom sin digitala plattform Twiik.workplace. Tjänsten bygger på att skapa mätbarhet i organisationens och medarbetarens hälsa och livsstil för att digitalt ge rekommendationer och verktyg att driva igenom förändring för både individ och organisation.

Företaget grundades av Johan Axelsson och Christer Månsson och har sitt säte i Malmö. Twiik har hittills tagit in ca 5 miljoner kronor i riskkapital från grundare och affärsänglar.

Om Shapelink:
Shapelink är en digital tjänst som kopplar samman individer med personliga tränare. Företaget ägs innan Twiiks förvärv av Djäkne Startup Studio, Alexander Cugler, Alexander Engvall och Tomas Mellgren. Bolagets VD är Alexander Cugler. Shapelink har sedan 2007 tillhandahållet en träningsdagbok och har en teknikplattform för digital coachning och träningsrådgivning som bland andra Viktväktarna använder för sin PT-onlineverksamhet.