Gå direkt till innehåll
Fastighetsanalys av sjukhusområden i Malmö och Lund

Nyhet -

Fastighetsanalys av sjukhusområden i Malmö och Lund

Tyréns har på uppdrag av Regionservice genomfört en fastighetsanalys på ca 450 000 kvm inom sjukhusområdena i Malmö och Lund. Analysens syfte var att bedöma byggnadernas flexibilitet och anpassningsbarhet som underlag för omlokaliseringar, framtida utvecklingsmöjligheter och investeringsbeslut.

I fastighetsanalysen viktas byggnadernas egenskaper efter enförutbestämd modell och delas in i ett antal olika delar. Byggnaderna inventeras och befintlig dokumentation sammanställs. Den insamlade informationen analyseras och resultaten klassificeras för att kunna matchas mot kraven på olika vårdlokaler.

Analysen presenteras både i rapportform och i en GIS-applikation där man kan hämta ut det totala antalet ytor som är lämpliga för en viss vårdverksamhet. GIS-modellen gör att resultatet blir både sökbart och visuellt, vilket är en fördel vid analys av stora och geografiskt spridda fastighetsbestånd.

Analysmetoden är snabb, effektiv och flexibel. Det skapar utrymme för mer detaljerad analys om det skulle behövas. Bedömningsparametrarna anpassades i samarbete med Tyréns efter Regionservice behov och resultatet får därmed ett stort användningsområde för Regionservice.

Se Tyréns tjänster kring fastighetsanalys

Se Tyréns tjänster inom GIS 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden