Gå direkt till innehåll
Kirunagalan 2011

Nyhet -

Kirunagalan 2011

Tyréns är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad som sedan 1942 varit en aktör i byggandet av det moderna Sverige. Sedan tre år tillbaka finns vi på plats i Kiruna. Vi erbjuder kundanpassade tjänster inom områdena stadsbyggnad och infrastruktur samt byggnads- och fastighetssektorn.

Allt vi gör i byggbranschen påverkar vår miljö, vi lämnar ett avtryck som tar lång tid för naturen att läka. Man brukar säga att vårt fotavtryck i miljön syns i tusen år. Vi på Tyréns vill minska detta avtryck från tusen år till hundra år på tio år. Samtidigt vill vi att vårt samhälle ska vara rikt på upplevelser. Vi ska kunna ta intryck av vackra byggnader, färdas längs spännande vägar och uppleva minnesvärda ögonblick, allt med minimal miljöpåverkan.

Tyréns vill uppmana andra att följa med på denna tids- och upplevelseresa. Därför har vi instiftat ett pris som delades ut för första gången på Kirunagalan. Prisets motto, som förenar miljötänkande med positiva upplevelser, är ”Litet avtryck, stort intryck”.

Motivering
Tyréns pris med mottot "Litet avtryck, stort intryck" tilldelas Åke Larsson och Arne Bergh vid Icehotel för: att de i en lång följd av år uppfört och inspirerat till storartade byggnadsverk i is och snö. De lämnar ett litet avtryck i vår miljö och samtidigt ett stort intryck på besökare från hela världen.

Tyréns i Kiruna
Att Kiruna stad på grund av gruvans utbredning måste omvandlas och till stora delar flyttas har de senaste åren blivit mycket uppmärksammat i hela världen. Men hur flyttar man egentligen en stad? Tyréns har i konkurrens med andra konsultföretag i landet vunnit en upphandling gentemot Kiruna kommun för olika typer av utredningar som ska ligga till grund för det kommande planeringsarbetet. Tyréns placerade sig främst inom områdena trafikutredningar, landskapsanalys, markundersökningar, miljöutredningar, hydrologi, energiutredningar och genomförandeutredningar.

Det första uppdraget har nyligen påbörjats. Det omfattar en studie av vilka fastighetsbestånd och storleken av dessa som kommer att påverkas av gruvans utbredning inom olika tidsintervall till och med år 2033.

 

För mer information kontakta:

Örjan Matti, Tyréns AB, 010-452 26 62
Icehotel, Åke Larsson, 070-668 04 65

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden