Gå direkt till innehåll
Musikslottet får hjälp av Tyréns byggnadsantikvarier

Nyhet -

Musikslottet får hjälp av Tyréns byggnadsantikvarier

Under 2011 har Svensk inredning omvandlat Hässelby slott utanför Stockholm till ”Musikslottet” genom den starka kopplingen till musik som sedan länge finns i slottets historia. Tyréns hjälper nu till med en antikvarisk konsekvensanalys för att säkerställa slottets kulturvärden. Vi kommer även att ta fram gestaltningsförslag för slottets entréplan.

Under sommaren 2010 övertog Svensk Inredning driften av Hässelby slott och i december köpte man slottet av Stockholms stad. De nya ägarna har renoverat byggnaderna till en modern konferensanläggning, med musik som genomgående tema. Redan på 1760-talet underhöll Bellman familjen Bondes gäster på slottet och under 1990-talets visaftnar framträdde över 500 olika artister på slottet. Tomas Ledin och Torbjörn Blomqvist kommer nu att driva verksamheten vidare på ”Musikslottet”.

Vid renoveringen av slottet 2010 ville Svensk Inredning återuppta den starka kopplingen till musik och bjöd därför tillsammans med TV3 in åtta svenska artister att designa varsitt slottsrum. Under ledning av designduon Simon och Tomas fick Pernilla Wahlgren, Marie Serneholt, Thomas di Leva, Dregen, Roger Pontare, Arja Saijonmaa, E-type och Magnus Carlsson skapa varsitt unikt rum. Omvandlingen av rummen sändes i ”Rum för en stjärna”.

Arbetena utfördes efter klartecken från dåvarande ägaren, Stockholms stad, men har i efterhand besiktats av Länsstyrelsens byggnadsminneshandläggare och bygglovhandläggare från Stadsbyggnadskontoret som har krävt att en antikvarisk konsekvensanalys för utförda åtgärder tas fram.

Tyréns har därför hjälpt till med en antikvarisk konsekvensbeskrivning över de ombyggnader som genomfördes under programserien. Den antikvariska konsekvensbeskrivningen syftar till att tydliggöra hur de utförda förändringarna i slottet och slottsflyglarna har påverkat befintliga kulturvärden. Vi kommer även att vara med och ta fram program och tillståndsansökningar för renovering av entréhallen och rummen i slottets bottenvåning.

Ingvar Hedenrud och Peter Joseph på Tyréns avdelning för Kulturbyggnader har koordinerat planeringsmöten och besiktningar av slottet samt utarbetat konsekvensanalysen och skött kontakter med beställare och myndigheter.

Intervju med Tomas Ledin på Hässelby slott

Svensk inrednings hemsida

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden