Gå direkt till innehåll
Trygghetsprojektet – en uppmärksammad metod

Nyhet -

Trygghetsprojektet – en uppmärksammad metod

2010 tilldelades Tyréns pengar av Boverket för att genomföra två pilotstudier inom mätning och kartering av otrygghetsupplevelser. En av Tyréns framtagen metod testades på ett bostadsområde i Karlshamn och på stadsdelen Gunnesbo i Lunds kommun. Projekten fick under våren 2010 stor uppmärksamhet i media.

Projektgruppen har nu ansökt om medel för att kunna vidareutveckla metoden och vilket nu har beviljats av Sven Tyréns Stiftelse.

Kort om metoden
Tyréns metod bygger på ett aktivt medborgardeltagande. Personer med anknytning till det studerade området (boende, arbetande m.fl.) inbjuds att delta i trygghetskarteringen. Inbjudan görs med jämn fördelning utifrån olika ålderskategorier och med lika stor andel kvinnor/män. En webbportal kan också kopplas till projektet där alla medborgare kan gå in på interaktiv karta över området och markera sina otrygga platser.

Kundernas behov
Intresset för trygghetsfrågor med applicerat jämställdhetsperspektiv kopplat till det fysiska rummet är idag stort. Flera kommuner har uppdrag att aktivt arbeta med dessa frågor, men saknar ofta egna personalresurser för arbetet. I de samtal vi har haft med olika kommuner när vi har informerat om vår metod, visar de ofta ett stort intresse för metodens tillvägagångssätt. Metoden möjliggör dokumentation av upplevelseorienterade planeringsförutsättningar och kännetecknas av att beställaren kan äga frågan utan att nödvändigtvis vara den som utför kartläggningarna och analyserna. Resultatet går ändå tydligt att utläsa i det bildmaterial som analysen ger.

Ekonomisk nytta
Metoden ger ökad insikt i vilka åtgärder som det specifika området är i behov av. Metoden gör det också möjligt att se förväntat utfall av de enskilda åtgärderna i den mening att det går att se för vem tryggheten kommer att öka (unga, äldre, kvinnor, män osv). Det ger bättre överblick över investeringskostnader och en insikt i vad som kan åstadkommas samt för vem.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden