Skip to main content

Brogårdaskolan himmelrike för barn med särskilda behov

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 06:00 CET

Brogårdaskolan. Foto: Matilda Kjell.

Att en bra ljudmiljö är viktigt för barns inlärning är väl dokumenterat. Speciellt då det gäller barn som har svårt att koncentrera sig eller med andra särskilda behov. Det tog Bjuvs kommun fasta på vid byggandet av nya Brogårdaskolan, som snart varit i bruk i ett år.

Den fysiska skolmiljön påverkar elevernas lärande på djupet. Det gäller inte minst otillräcklig bullerdämpning, som tröttar ut hjärnan vare sig man är vuxen eller ett barn. Störst är påverkan för barn med nedsatt hörsel eller syn och för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel autism, Aspergers eller ADHD.

I dagsläget beräknas två elever i varje svensk skolklass ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och enligt en undersökning från Autism- och Aspergerförbundet är det vanligt att dessa elever emellanåt väljer att stanna hemma från skolan med just bristande anpassning av skolmiljön som ett tungt vägande skäl.

Således valde Bjuvs kommun att särskilt prioritera barn med behov av särskilt stöd då den projekterade nya Brogårdaskolan. Projektet inleddes med en lång process där man tog tillvara på goda idéer från pedagoger och elever, vilka förmedlades till en särskild projektledare som fungerade som länk mellan skola och arkitekter (Codesign), vilka instruerades att lägga väldigt stor vikt på ljudmiljön. Via byggentreprenören kom Tyréns akustiker in i projektet redan från start.

– Samarbetet har resulterat i allmänna ytor med små bås av olika utformning och storlek, för individuella studier eller samtal i lugn och ro. Tanken är att eleverna ska kunna växla mellan olika metoder för inlärning och mellan små och större grupper. Det ska finnas miljöer som passar olika elever, inte minst elever med särskilda behov, säger Eva Sjödahl.

Enligt Eva Sjödahl är det är ganska enkla medel som varit avgörande för skolans goda ljudklimat.

– Framförallt har vi varit generösa med väggabsorbenter, vinklat undertaken och valt mjuka golvbeläggningar. Vi har också väldigt noggrant arbetat med installationer och kanaldragningar, där vi sett till att isolera ordentligt för att undvika ljudläckage mellan olika utrymmen.

Hårda ljudmiljöer

Akustiker talar om ljudhårda klimat, alltså miljöer där ekon leder till högre ljudnivåer då människor måste tala med allt starkare volym för att nå fram. Enkelt uttryckt handlar ljudmiljöarbete om att dämpa lokalerna ochfinjustera ljudets efterklangstid - eller att minska risken för eko på lekmannaspråk - så att det passar verksamheten i rummet.

Medan riktigt usla skolor och klassrum har efterklanger på upp till 1,5 sekunder, så har man på Brogårdaskolan eftersträvat efterklanger på ner mot 0,4 sekunder, eller akustisk minst ljudklass B enligt Boverkets byggregler

– Dessutom uppfyller ett flertal klassrum ljudklass A, då de utrustats med extra absorbenter för att förstärka taluppfattningen för elever med hörselnedsättning.

Tyréns akustiker har planerat akustiken på många svenska skolor, men enligt Eva Sjödahl är det inte ovanligt att verksamheterna i slutänden skär ned litet på en budgetpost eller två just då det gäller skolans ljudmiljö.

– Att skapa en mönsterskola ur ljudmiljöperspektiv kostar mycket litet satt i förhållande till den totala projektbudgeten förhållande till den totala budgeten. Dessutom kan åtgärderna komma att krävas i efterhand, till exempel om skolan får en elev med nedsatt hörsel. Och kostnaden för efterhandsåtgärder är betydligt högre än att göra rätt från början, säger Eva Sjödahl.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 2019 rankades Tyréns som Sveriges 7:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.