Gå direkt till innehåll
Bild: Rundquist arkitekter
Bild: Rundquist arkitekter

Pressmeddelande -

En vinnande broutformning över Tinnerbäcken i Linköping

Tyréns har i parallellt uppdrag, tillsammans med Rundquist arkitekter, tagit fram ett vinnande gestaltningsförslag och en teknisk lösning för en träbro över Tinnerbäcken. 

– Bron är enkel och genialisk, den samspelar med miljön samtidigt som den sticker ut, säger Lena Carlsson, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Tyréns.

Som en del av utvecklingen av infrastrukturen i ”Tinnisområdet” i Linköping ska den nya bron utgöra en koppling mellan naturstråket Tinnerbäcken och Tinnerbäcksparken. Bron ska också fungera som entré till den nya stadsdelen Folkungavallen och en ny planerad simhall.

Området består av känslig ravinmiljö som möter modern arkitektur och tidig funktionalism – aspekter vilka samspelat och hanterats i brons arkitektoniska uttryck i gestaltningsförslaget.

Konceptet utgörs av en bro som avtecknar sig både i det större öppna rummet mot stadsparken och i den täta vegetationen i bäckravinen. Förslaget består av en konstruktion framtaget i limträ där bron tar ett språng över bäcken med V-formade stöd på var sin sida om ravinen.

Juryns utlåtande:
”Tyréns förslag visar ett formspråk med ett tydligt arkitektoniskt uttryck som samspelar både med det storskaliga landskapsrummet och ravinmiljön samtidigt som den upplevs både rumslig och trygg i den nära skalan. Kopplingen till uttrycket i simhallens takkonstruktion samt upplevelsen av brons form och uttryck i mörker bidrar till förslagets stora kvaliteter.”

Bild: Rundquist arkitekter

Uppdraget är ett av tre parallella uppdrag utlyst av Linköpings kommun som valde att gå vidare med Tyréns och Rundquist arkitekters förslag. Från Tyréns har kompetenser från landskapsarkitektur, gata och brokonstruktion medverkat.   

Ämnen

Kategorier


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 2020 rankades Tyréns som Sveriges 8:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden