Gå direkt till innehåll
Samåkning, cykla, gå, springa, eller åka kolletivt till träningen bidrar till minskad klimatpåverkan
Samåkning, cykla, gå, springa, eller åka kolletivt till träningen bidrar till minskad klimatpåverkan

Pressmeddelande -

Kraftigt minskad klimatpåverkan av idrottsresor i pilotprojekt

Ett pilotprojekt för att minska klimatpåverkan minskade koldioxidutsläppen i dubbelt så snabb takt i förhållande till vad som krävs för att uppnå Parisavtalet. Riksidrottsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Handbollförbundet, samt ett urval av lokala idrottsföreningar i Västra Götaland medverkade i samverkan med Tyréns.

Resultatet är mer positivt än vi hade vågat hoppas på och ger oss kunskap och inspiration att nu fortsätta arbetet med att sprida erfarenheterna inom idrottsrörelsen i stort och även till kommuner runt om i landet. Jag är förstås extra stolt över den omställning som gjorts och som pågår inom Riksidrottsförbundet. Vi behöver tillsammans med medlemsförbunden visa vägen för idrottsrörelsens arbete med att gemensamt minska klimatpåverkan, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

  Fokus låg på resvanor inom de idrottsförbund som deltog i projektet. Den totala minskningen av koldioxidutsläpp i samband med förbundens resor blev i genomsnitt 17 procent per år, och användningen av så kallade hälsofrämjande färdmedel som cykel mer än fördubblades.

  Projektet Double Impact inleddes med datainsamling över resvanor från förbunden och föreningarna. Efter analys av data tog respektive förbund och förening fram handlingsplaner med ett sjuttiotal konkreta åtgärder. Resultatet av de genomförda åtgärderna blev en minskning av koldioxidutsläpp för förbundens resor som motsvarar dubbelt så hög takt än vad som krävs för att nå målen i Parisavtalet.

  Inom Riksidrottsförbundet blev den totala utsläppsreduktionen 53 procent, och allra bäst var Svenska Orienteringsförbundet där utsläppsminskningen var hela 66 procent.

  – Trots att vi hade en pandemi som givetvis kan ha haft inverkan på resultaten är vi oerhört imponerade och stolta över våra föreningars och aktivas arbete i att minska sina avtryck. Det finns många positiva effekter efter projektets gång och det hjälper oss vidare i vårt hållbarhetsarbete. Svenska Orienteringsförbundet har hållbarhet högt prioriterat och vi vill vara en av de ledande aktörerna inom idrottsvärlden inom alla tre hållbarhetsdimensioner 2030, säger Joacim Ingelsson, mark-och miljöutvecklare på Svenska Orienteringsförbundet och som företrätt förbundet i Double Impact.

  – Det var inspirerande att se vilket engagerat samarbete som uppstod mellan föreningar, kommuner och aktörer inom kollektivtrafik. Vi ser en stor potential framåt när erfarenheterna sprids inom idrottsrörelsen och vi på Tyréns har också startat upp ett projekt med flera kommuner i Stockholmsregionen som bygger vidare på det här arbetet, säger Jesper Johansson, expert på mobilitet och projektansvarig på Tyréns.

  – Projektet har helt klart bidragit till förändrade beteenden och arbetssätt för oss på Riksidrottsförbundet och för förbunden som deltagit i projektet, berättar Marie Altus, Riksidrottsförbundet.

  Resultat av ändrade arbetssätt och beteenden i föreningarna gick tyvärr inte att fastställa vid uppföljningen men de åtgärder som ändå genomfördes i föreningarna har lyft frågan bland medlemmarna.

  – Medlemmar och aktiva i de idrottsföreningar som deltog har visat ett stort engagemang och gjort skillnad. Vi arbetar nu med att ta vara på de här erfarenheterna och använda de verktyg som tagits fram inom projektet och se vad vi mer behöver göra för att stärka fler förbund och föreningar i det här arbetet, fortsätter Marie Altus, Riksidrottsförbundet.

   Mer om arbetet med hållbara resvanor

   Mer om hållbar utveckling inom idrottsrörelsen

   Ämnen


   Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien. 2024 rankades Tyréns som Sveriges 7:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

   Kontakter

   Susanne Eriksson

   Susanne Eriksson

   Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
   Ann-Louise Kjellberg

   Ann-Louise Kjellberg

   Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

   För bättre samhällen

   Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

   Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

   Tyréns

   Folkungagatan 44
   118 86 Stockholm
   Sweden