Gå direkt till innehåll
Grön Due Diligence räddar naturvärden och minskar affärsrisken vid exploatering
Grön Due Diligence räddar naturvärden och minskar affärsrisken vid exploatering

Pressmeddelande -

​Med en Grön Due Diligence slipper fastighetsutvecklare få risker på köpet

Vid stora investeringar som bostadsprojekt eller annan exploatering behöver både det satsande företaget och långivaren känna sig trygga med affären. Nu finns den metod, Grön Due Diligence, som ser till att aktörer i fastighetsbranschen både minskar sina affärsrisker och tar ett ökat hållbarhetsansvar.

Du har läst rubrikerna. Bostadsprojekt stoppat av ovanlig insekt. Eller en skyddsvärd salamander.  Hotade naturvärden har stoppat stora samhällsbyggnadsprojekt mer än en gång. Tyréns har samlat resultat från forskning, öppen data och lång erfarenhet i en tjänst som skyddar investeringar genom att visa vilka naturvärden som finns på en plats.

- Idén är ganska enkel, det handlar om att upptäcka dolda risker i tid så att alla parter kan känna sig trygga med sin investering. Det är dyrt att behöva göra utredningar sent i ett projekt, eller i värsta fall gå igenom en rättsprocess. Jag vet att det finns en oro för oupptäckta naturvärden hos fastighetsutvecklare, och den oron har vi utvecklat en metod för att ta hand om, säger Mårten.

Mårten Karlsson är biolog och ekolog och får ofta uppdraget att hantera en uppkommen situation, att ”hantera en art”, istället för att få möjligheten att göra utvärderingen av en plats naturvärden tidigt.

- Som biologer kan tack vare stora mängder öppna miljödata snabbt skapa oss en robust uppfattning om vilken typ av miljölagstiftning som kan komma att aktiveras vid exploatering av en plats. Vi kan ta fram en generell riskbild per fastighet, och peka på kostnadsdrivande möjliga konflikter mellan miljöbalken och annan lagstiftning, säger han.

Med en Grön Due Diligence minskar risken att få ökade kostnader, förseningar eller till och med byggstopp. EU:s taxonomi som börjar gälla från januari 2022 knyter ytterligare risk, både ekonomiskt och varumärkesmässigt till frågan om värdefull natur. 

- Vi ser en ökande efterfrågan hos våra kunder i takt med att fastighets- och finansbranschen tar ett allt större ansvar för den ekologiska hållbarheten, avslutar Mårten Karlsson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen. 2020 rankades Tyréns som Sveriges 8:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden