Gå direkt till innehåll
Rikard och opponenten Berndt Zeitler från Tyskland samt medlemmarna av betygskommittén hade en mycket givande frågestund och dialog om innehållet i avhandlingen.
Rikard och opponenten Berndt Zeitler från Tyskland samt medlemmarna av betygskommittén hade en mycket givande frågestund och dialog om innehållet i avhandlingen.

Pressmeddelande -

Ny doktor i akustik på Tyréns

I tisdags försvarade Rikard Öqvist sin doktorsavhandling ”Measurement and perception of sound insulation from 20 Hz between dwellings” – ”Mätning och upplevelse av ljudisolering från 20 Hz mellan bostäder” vid Luleå Tekniska Universitet.

Rikard har arbetat på Tyréns sedan 2008 då han även påbörjade sin forskning vid Luleå Tekniska Universitet. 

Forskningen har fokuserat på stegljudsisolering vid låga frekvenser, ett välkänt problem för lätta träkonstruktioner. I avhandlingen presenteras en ny utvärderingsmetod som ger en bättre koppling mellan uppmätt stegljudsisolering och upplevd störningsgrad än nuvarande metoder. Genom att använda den nya metoden kan byggbranschen utveckla förbättrade flerfamiljshus med högre upplevd ljudkvalitet.

Tyréns och hela byggbranschen kommer att ha stor nytta av forskningsresultaten. Inte minst nu när städerna förtätas i allt snabbare takt och behovet av att bygga nya bostäder och byggnader i Sverige är på samma nivå som under ”miljonprogrammet” för 50 år sedan.

Avhandlingen finns tillgänglig för nedladdning här >>

Ämnen

Kategorier


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 1 900 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden