Gå direkt till innehåll
Nya unga chefer på Tyréns i Syd

Pressmeddelande -

Nya unga chefer på Tyréns i Syd

Viktoria Carlsson, Sara Månsson och Julia Westerberg, nya chefer på Tyréns

På Tyréns i region Syd har flera nya unga chefer nu fått strategiska chefsbefattningar. Viktoria Carlsson i Kristianstad blir ny affärschef för Utredning och Strategi. Sara Månsson tar över som tillförordnad avdelningschef för Tyréns Broavdelning i Malmö och Julia Westerberg blir ny avdelningschef för projektledarna i Helsingborg.

- Stor variation och mycket utmanande! Jag ser att jag kan bli mer delaktig, få större insyn i företaget och definitivt ha större möjlighet att påverka. Arbetsuppgifterna breddas med till exempel ekonomi och personal samtidigt som de tekniska konsultuppgifterna finns kvar, beskriver Sara Månsson sin nya roll som tillförordnad avdelningschef för Tyréns Broavdelning i Malmö.
                  

Viktoria Carlsson ny affärschef för Utredning och Strategi

Viktoria är civilingenjör - Väg och Vatten från Lund och är idag chef för avdelningen Väg i Kristianstad. Tidigt i karriären jobbade hon som trafikplanerare och har sedan dess arbetat i samtliga skeden av vägprocessen, från förstudie till utredning, arbetsplan och bygghandling. Viktoria Carlsson tillträder sin nya tjänst den 1 september 2011.

- Jag är väldigt glad att Viktoria Carlsson har tackat ja till att leda affärsområdet Utredning och Strategi i region Syd, säger regionchef Christian Lindfors. Viktoria är en lagbyggare och har god förståelse för hur affärsområdets kompetenser förhåller sig till kundens process.

 

Sara Månsson ny tillförordnad avdelningschef för broavdelningen i Malmö

- Det känns särskilt roligt att Sara Månsson går in som tillförordnad avdelningschef för Tyréns Broavdelning i Syd, fortsätter Christian Lindfors. Sara kommer att bli en av våra yngsta chefer, men jag ser att hon har just de kvaliteter och den styrka som krävs för att vara med och leda våra kommande satsningar inom Bro.

Sara Månsson är civilingenjör med erfarenhet från entreprenadbranschen, där hon arbetade som arbetsledare vid större väg- och brobyggen. Inom Tyréns har hon sedan 2009 arbetat som konsult med fokus på broprojektering och byggledning. Sara tillträde sin nya tjänst i maj 2010 och tar över efter Leif Josefson som fortsätter inom Tyréns som seniorrådgivare.

 

Julia Westerberg ny avdelningschef för projektledarna i Helsingborg:

Ingemar Ohlsson som har ansvarat för projektledarna i över tio år kommer nu helt att fokusera på sin specialistroll som projektledare och besiktningsman. Han kommer att fortsätta inom avdelningen i Helsingborg där hans gedigna yrkeserfarenhet är av största vikt.

- Jag är övertygad att avdelningen får en fortsatt bra utveckling tillsammans med sin nya chef. Jag och Ingemar Ohlsson är båda mycket nöjda med utnämningen, säger Mats Persson, affärschef för Fastighet & Byggnad. Julia är starkt engagerad i utvecklingen av vårt företag och vår affär. Den nya rollen ger henne en självklar plattform för det. Jag hälsar henne också välkommen i affärsområdets ledningsgrupp och önskar henne lycka till med sin nya utmaning.

Julia Westerberg har varit anställd på Tyréns sedan 2001 och arbetade som geotekniker under de första sex åren. Sedan 2007 har hon varit verksam som projektledare på Helsingborgskontoret. Julia tillträder sin nya tjänst 1 september 2011.

 

Ämnen


Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och dotterföretag i London. Vi är specialister på stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar och forskning för en hållbar samhällsutveckling. 

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden