Skip to main content

Samhällsbyggnadsbranschens 5 största hållbarhetsutmaningar

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2019 12:00 CEST

I veckan tillträdde Per Löfgren som ny hållbarhetschef på samhällsbyggnadsföretaget Tyréns. Han kommer senast från tjänsten som hållbarhetschef på JM. Per pekar på möjligheterna att skapa långsiktigt hållbara samhällen och listar de fem största hållbarhetsutmaningarna som samhällsbyggnadsbranschen står inför.

– Hållbarhetsarbete handlar om att sätta människans behov i centrum av samhällsutvecklingen. Att skapa ekonomiska värden på ett sätt som samtidigt skapar värden för samhället. Hållbarhet är och måste vara ett nyckelord inom all samhällsutveckling.

Det säger Tyréns nya hållbarhetschef Per Löfgren. Han har arbetat med hållbarhetsfrågor i snart tjugo år och ser hur begreppet har lett till en ny syn i samhället på företags ansvar. Han ser också att samhällsbyggnadsbranschen har en unik position för att skapa långsiktigt hållbara lösningar på samhällets viktigaste utmaningar.

– Vi kan göra stor skillnad, säger Per. Men med den potentialen kommer också ett stort ansvar och för mig är det tydligt att Tyréns ligger i framkant som ett av de vassaste samhällsbyggnadsföretagen som både är tydligt värdedrivet och med en tydlig vision om vart man vill.

Hållbarhet är ett brett begrepp. FN:s mål om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet omfattar alla aspekter av samhället. Per ser en fara i ett sådant brett begrepp kan komma att betyda allt och ingenting. Han betonar därför vikten av att sätta upp konkreta mål och fokusera på de områden där man kan göra verklig skillnad.

Inom samhällsbyggnadsbranschen pekar han ut fem avgörande hållbarhetsutmaningar:

1) Klimatneutralitet. Byggsektorn står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har Tyréns tillsammans med andra branschrepresentanter tagit fram en färdplan för hur bygg- och anläggningsbranschen kan bli klimatneutral till 2045.

2) Hållbar stadsutveckling. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla har råd att bo och leva. Många svenska städer lider av bostadsbrist, något som både riskerar att hindra den ekonomiska tillväxten och skapa sociala klyftor som kan ta lång tid att reparera.

3) Effektivare plan- och byggprocess. Över 600 000 bostäder ska byggas fram till år 2025. Idag kan det ta lång tid från byggidé till byggstart och inflyttning. En förutsättning för att lösa bostadsbristen och öka byggtakten är en effektiv plan- och byggprocess, exempelvis genom att låta byggaktörer ta större ansvar och driva detaljplanearbetet i nära samarbete med kommunerna.

4) Hållbar materialanvändning. Vi har idag en ohållbar materialanvändning i samhället. Vi behöver ta ökat socialt ansvar i våra leverantörskedjor, skapa cirkulära och giftfria materialflöden samt bli smartare kring hur vi utformar och använder material och byggnader mer effektivt.

5) Jämställda och säkra arbetsplatser. Alla ska känna sig välkomna i branschen, annars riskerar vi att tappa värdefull kompetens till följd av snedrekrytering. Vi måste också kunna säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla, med siktet på en nollvision om att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser.

– Hos Tyréns finns kompetensen för att möta alla de här utmaningarna. Dessutom gör ägandeformen – Tyréns är stiftelseägt – att vi kan satsa målmedvetet på innovation, forskning och utveckling, ofta med ett nära samarbete med universitet och högskolor. I en sådan miljö skapas de bästa möjligheterna till att stötta sektorns olika aktörer att driva utvecklingen mot samhällets ambitiösa målsättningar inom hållbarhet, säger Per.

Tyréns Sverigechef Cecilia Granath betonar vikten av att göra insatser som leder till verklig förändring.

– Vi arbetar med hållbarhet på riktigt! När vi på Tyréns genomför uppdrag tillsammans med våra kunder ligger ett stort hållbarhetsansvar på oss. Därför har vi genom vår FoU-verksamhet tagit fram ett hållbarhetsverktyg som vi använder oss av i våra uppdrag. Verktyget låter oss fånga upp hållbarhetsarbetet ur flera aspekter och genom hela processen. Minimera klimatpåverkan är centralt, men lika viktiga är de sociala aspekterna. Med Per som hållbarhetschef vässar vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare med målet att vara ett föredöme för resten av branschen, säger Cecilia Granath.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 2019 rankades Tyréns som Sveriges 7:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.