Gå direkt till innehåll
Tyréns beviljas finansiering av Vinnova för att skapa framtidens självförsörjande by

Pressmeddelande -

Tyréns beviljas finansiering av Vinnova för att skapa framtidens självförsörjande by

Duved är Jämtlandsbyn som ska visa vägen för framtidens samhällsbyggnad. Innovativa lokala lösningar för boenden, cirkulär mat- och energiproduktion och kultur ska mynna ut i Duvedsmodellen – en innovationsidé som fått totalt 20,5 miljoner kronor i budget.

– Växande klyftor mellan stad och landsbygd är såväl en nationell som internationell utmaning. Landsbygdsutveckling är en otroligt viktig fråga och vi ser fram emot att få utveckla Duvedsmodellen som ett svar på den frågan. Modellen ska visa hur ett lokalsamhälle kan fungera som förebild för nya former av hållbara livsmiljöer, säger Björn Hellström, arkitekt, adjungerad professor och docent på Tyréns samt projektledare för Duvedsmodellen.

Duvedsmodellen är ett forsknings- och innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan. Projektet finansieras av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Tyréns är en av huvudaktörerna i projektet tillsammans med bland andra KTH, Åre kommun, Region Jämtland Härjedalen, Boverket, Duved Framtid, Eau & Gaz och en rad andra företag.

– Duved har tack vare sin lilla skala med 700 invånare och en drivande kraft i form av Duved Byförening goda förutsättningar för att bli modellskapare för framtidens samhällsbyggnadsutveckling i Sverige. Målet är att skapa värdekedjor som gynnar såväl stad som landsbygd och en prototyp som kan skalas upp till nationell och global nivå, säger Björn Hellström.

Projektet kommer utvecklas via fyra arbetspaket som tillsammans kommer utgöra Duvedsmodellen. Arbetspaketen består av Boende - hållbara och arkitektoniskt nyskapande bostadshus, Försörjning - anläggningen Drivhuset som verkar för cirkulär matproduktion, Livsmiljö - offentliga rum och lokala kulturvärden, och Digitalisering – för anpassade lösningar och förbättrade flöden.

Första september startar projektet som kommer pågå fram till september 2022. Vinnovas program omfattar även ett ytterligare steg. Om det blir aktuellt kommer resultaten från nuvarande steg vidareutvecklas och spridas till flera orter med målet att nå ut nationellt och på sikt globalt. Sista steget planeras genomföras 2023–2025.

– I vår vision ser vi att människor från hela världen kommer resa till Duveds framtida bomässa 2026, en plattform för motivation och inspiration till hållbara samhällen, säger Björn Hellström.

Projektpartners
KTH Arkitekturskolan, Linköpings universitet - Centrum för kommunstrategiska studier, Boverket, Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Eau & Gas, Duved Byförening, Årehus, ICA, Jämtkraft, IBM, Arvet, Setra Group, Tagehus, HaWe Fastigheter, Attacus, Tillväxtverket, SKR, IQ Samhällsbyggnad, RISE, SmåKom, Uppsalahem, Laxå kommun, Lindesberg kommun, Uppsala kommun, Tyréns; Projektledare Björn Hellström, processledare Mia Wahlström. 

Ämnen


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 2020 rankades Tyréns som Sveriges 8:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden