Gå direkt till innehåll
Tyréns bygger modulhus för studenter

Pressmeddelande -

Tyréns bygger modulhus för studenter

Illustration: Tengbom

Tyréns har fått i uppdrag av Arcaflex att utföra konstruktionen av 3 hus om 5-7 våningar. Husen kommer att uppföras i området Tallhagen i Kalmar och de kommer att byggas enligt Arcaflex modulsystem. Arkitekt för uppdraget är Tengbom.

Husen kommer vara indelade i 106 moduler fördelade över 95 lägenheter, som är avsedda för studenter. Lägenheterna är övervägande 1:or och 2:or. Vi påbörjade arbetet under augusti och uppdraget pågår fram till nyår. Inflyttning beräknas att ske till höstterminen 2015.

Modulerna byggs i Arcaflex fabrik i Vårgårda. Modulens skelett består av en stålstomme, som kläs med golv, väggar och tak. Även kök, badrum och t.ex. eldragning görs på plats i fabrik.

Ute på byggarbetsplatsen staplas modulerna på varandra på liknande sätt som ett containerfartyg. Där de monteras ihop och bildar då en större enhet. Efter montering av modulerna färdigställs fasaden och huset får sin slutgiltiga form. Allt detta sammantaget gör att det blir ett snabbt och kostnadseffektivt byggande.

Fördelar med modulbyggen
Vid industriellt byggande upprepar man samma operationer många gånger, sålunda blir arbetarna experter på det de håller på med. Att arbeta i en kontrollerad fabriksmiljö innebär att det uppstår färre produktionsfel. Industriellt byggande medför större krav på precision än platsbyggande, men är väl dessa krav uppfyllda i fabrik så innebär det ett snabbt och smidigt montage.

En av svårigheterna i projektet är att koppla ihop modulerna. Varje modul ska vara bärande i sig själv men den ska också fungera tillsammans med resterande moduler som en helhet när allt är ihopkopplat. För att få till ett snabbt och effektiv byggande försöker vi även att minimera antal typer av moduler, så att upprepningsfrekvensen ökar.

För mer information kontakta:
Jonas Palm, byggnadskonstruktör
Tyréns
010-452 27 89
Jonas.Palm@tyrens.se  


Ämnen

Taggar


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

 

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21