Gå direkt till innehåll
Det nya torget i Kiruna. Från systemhandlingen av White arkitekter och Ghilardi+Hellsten arkitekter.
Det nya torget i Kiruna. Från systemhandlingen av White arkitekter och Ghilardi+Hellsten arkitekter.

Pressmeddelande -

Tyréns byggleder nya stadstorget i Kiruna

Kiruna stadskärna är under utveckling. Nu startar bygget av det nya stadstorget som utgör en central del i den nya stadsomvandlingen. Tyréns har fått i uppdrag av Tekniska Verken i Kiruna att byggleda byggnationen av Stadstorget.

– Stadsomvandlingen i Kiruna har pågått sedan flera år tillbaka och torgmiljön är en viktig del i utvecklingen. Det känns fantastiskt roligt att forma stadens nya mötesplats där kirunabor möter såväl natur som kultur och konst, säger Micael Gunillasson, ansvarig byggledare på Tyréns.

2014 antog Kiruna Kommun en utvecklingsplan för att skapa en tät och blandad stad med tydlig identitet. 2015 formulerades en vision för nytt stadstorg och stadspark som utgörs av en stark identitet och en självklar mötesplats som är tillgänglig för alla.

2017 påbörjades en systemhandling för utformning av torget som Tyréns var delaktig i. Tyréns fick sedan uppdraget att detaljprojektera det nya Stadstorget och under våren blev det klart att Tyréns även fått förtroende att ansvara för byggledning av torget som nyligen inletts.

– Nu väntar 6000 kvadratmeter marksten som ska anläggas i olika skiftande färger och nyanser, vilket kommer göra sig fint tillsammans med planerade konstverk, lekytor och gröna växtbäddar, säger Micael Gunillasson.

Grönska är en viktig del i utformningen av torgytan där den arktiska naturen spelar huvudrollen. Torget berättar också en historia genom flera kulturbärande inslag så som det tidigares stadshusets klocktorn som blivit placerad vid nya Stadshuset, Kristallen. Även yrkesverksamma konstnärer har bidragit med konstnärlig gestaltning av Stadstorgets utemiljö.

Projektet är uppdelat i två etapper, varav första etappen nyligen startat och omfattar den norra delen. Etapp två påbörjas under 2022 för resterande del och hela torget förväntas vara klart hösten 2022. 

Ämnen


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen. 2021 rankades Tyréns som Sveriges 7:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

Relaterat material

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Peter Myndes Backe 16
118 86 Stockholm