Gå direkt till innehåll
Från vänster i bild: Björn Stegermark, Daniel Wallström, Cecilia Granath, Helena Danielsson, Peder Häggström, Dick Marklund och Niklas Granlund.
Från vänster i bild: Björn Stegermark, Daniel Wallström, Cecilia Granath, Helena Danielsson, Peder Häggström, Dick Marklund och Niklas Granlund.

Pressmeddelande -

Tyréns förvärvar VVS-konsulterna

Tyréns förvärvar VVS-konsulterna Skellefteå AB och stärker erbjudandet inom installation. Satsningen ligger i linje med Tyréns långsiktiga strategi för tillväxt och adderar efterfrågade tjänster till erbjudandet i norra Sverige.

– Marknaden för installationstjänster växer snabbt. VVS-konsulterna är ett framgångsrikt företag med goda kundrelationer och oerhört kompetenta medarbetare som kommer att bli en viktig del i vår satsning i norra Sverige. Tillsammans kan vi erbjuda fler innovativa och tekniskt samordnade lösningar till våra kunder, säger Daniel Wallström, regionchef Tyréns.

VVS-konsulterna grundades 1979 och har spetskompetens inom projektering av energiriktiga lösningar för VA, värme, kyla och luft. Bolaget har 12 medarbetare, arbetar nationellt men med fokus på norra Sverige och har en bred kundbas inom både offentlig och privat sektor.

– Vi har lärt känna Tyréns genom tidigare samarbeten och vet att vi har mycket gemensamt, inte minst när det gäller fokus på kvalitet och teknisk utveckling. Med Tyréns får vi möjlighet att öka värdet för kunderna på ett sätt som inte är möjligt på egen hand, men också fantastiska utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Peder Häggström, en av delägarna och VD på VVS-konsulterna.

Bolagen går samman den 1 april 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Wallström, regionchef nord
Tyréns AB
010-452 30 40
daniel.wallstrom@tyrens.se

Peder Häggström, VD
VVS-konsulterna AB
0910-71 55 55
peder.haggstrom@vvs-konsulterna.se

Ämnen


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 2018 rankades Tyréns som Sveriges 5:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden