Gå direkt till innehåll
Tyréns hjälper vinnande bidraget i Linköping Bo2016

Pressmeddelande -

Tyréns hjälper vinnande bidraget i Linköping Bo2016

Linköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet och Akademiska Hus inbjöd till allmän arkitekttävling om utformning av Vallastaden i Linköping. Tyréns arbetar nu, utifrån det vinnande förslaget, fram en förprojektering för området som ska ligga till grund för kommande detaljplan.

I förprojekteringen ingår framtagande av gatustruktur för hela planområdet. Området består av tre olika typer gatutyper; boulevarder, kvartersgator och gränder samt ett torg. Framtagandet sker i nära samverkan med beställaren och berörda ledningsägare.

Tävlingens syfte var att få fram bra idéer om hur ett nytt stadsområde i Linköping ska formas och till att hitta samarbetspartners för den fortsatta planeringen av området. Med avstamp i bo- och samhällsexpon 2016 ska området vara ett praktiskt exempel på och en möjlig experimentverkstad för framtidens samhällsbyggande. Vallastaden – och förändringar inom Campus Valla är den första etappen av en utveckling där Universitet och staden knyts ihop.

Området ska präglas av kunskap, social hållbarhet och kreativitet. Vallastaden ska genom nytänkande bidra till utvecklingen av samhällsbyggandet.

Tyréns uppdraget startade i oktober 2012 och ska vara klart i januari 2013.

För mer information om LinköpingsBo2016;
http://www.linkopingsbo2016.se/

För mer information kontakta:

Mikael Fredriksson, uppdragsansvarig
Tyréns AB
Tel. 010-452 22 87
E-post: mikael.fredriksson@tyrens.seÄmnen

Taggar


Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Peter Myndes Backe 16
118 86 Stockholm