Gå direkt till innehåll
Illustration: Tyréns
Illustration: Tyréns

Pressmeddelande -

Tyréns och Semrén & Månsson i jättesatsning på Skaraborgs sjukhus Skövde

Skaraborgs sjukhus Skövde har behov av nya lokaler. Ny teknik ställer bland annat högre krav på fastigheterna. Därför har Västfastigheter i partneringentreprenad tillsammans med Byggdialog AB givit Tyréns och Semrén & Månsson arkitektkontor i uppdrag att projektera arbetet för en nybyggnation på 65 000 kvadratmeter. Genomförandebeslutet, som ännu inte är taget, beräknas kunna tas våren 2018. Byggentreprenören hoppas sedan att tillbyggnaden ska stå färdig 2023.

Teknikutvecklingen inom sjukvården är snabb och sker kontinuerligt. Detta ställer nya krav på landstingens sjukhus. De gamla fastigheterna räcker inte till och nya lokaler måste byggas. Detta är fallet för Skaraborgs sjukhus Skövde. De vill göra en tillbyggnad på sjukhuset på 65 000 kvadratmeter. Tillbyggnaden ska ha lokaler för en akutmottagning och ambulanshall, en akut radiologiavdelning, operation, sterilcentral, pre- och post-op.-avdelning samt intensivvårdsavdelning.

Tanken är att den nya byggnaden skall knytas till en ny entré på västra sidan av sjukhuset, en andra huvudentré som skall vara öppen dygnet runt. Planerna är sedan att förlägga det nya psykiatriblocket till andra sidan av denna entré.

Arbetet bedrivs av arkitekter på Tyréns tillsammans med Semrén & Månsson, där Tyréns ansvarar för blocket med bland annat akutmottagning, akutradiologi, operation och intensivvårdsavdelning. Semrén & Månsson ansvarar för psykiatriblocket och den nya entrébyggnaden. Arkitekterna kommer under vintern att arbeta med systemhandlingarna och entreprenören Byggdialog AB hoppas sedan att kunna komma igång med schaktarbetet sommaren 2018. Förhoppningsvis ska sedan sjukhusets nya tillbyggnad stå färdigt 2023.

– Det känns väldigt spännande att få arbeta med detta projekt som så tydligt symboliserar den stora förändringen i sjukhusvärlden just nu, säger Ann Kronander, uppdragsansvarig arkitekt på Tyréns. Många är de sjukhus som måste anpassa sina lokaler till den nya tekniken. Vi genomför exempelvis för närvarande ett liknande projekt på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra sjukhuset i Göteborg. Vi på Tyréns har en lång erfarenhet och stor kompetens av vårdbyggnadsprojekt och förhoppningen är förstås att vi kan bli anlitade för fler liknande projekt inom området.

– Vi ser en stor utmaning och inspiration i att både ta vara på de möjligheter som nya metoder och teknik ger, och samtidigt leva upp till dagens och framtidens ändrade krav och förväntningar på sjukvården och dess lokaler, säger Anna Lund, uppdragsansvarig arkitekt på Semrén &Månsson, I det fortsatta arbetet och med vårt parallellt pågående uppdrag för nytt Specialistsjukhus i Göteborg, där fokus ligger just på framtidens sjukvård, ser vi dessutom möjligheter till värdefull korsbefruktning.

För mer information kontakta:
Ann Kronander, arkitekt SAR/MSA, uppdragsansvarig
Tyréns AB
010-452 34 81
ann.kronander@tyrens.se

Anna Lund, uppdragsansvarig
Semrén + Månsson AB
0707-87 24 11
anna.lund@semren-mansson.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 200 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 200 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Ämnen

Kategorier


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 200 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden