Gå direkt till innehåll
Tyréns lanserar nytt traineeprogram för VA-ingenjörer

Pressmeddelande -

Tyréns lanserar nytt traineeprogram för VA-ingenjörer

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns lanserar nu Kunskapslyftet VA, ett utbildningsprojekt som syftar till att underlätta rekryteringen av VA-ingenjörer. Traineeprogrammet, som startar i mars och pågår fram till årsskiftet, kommer att ge plats för sex unga män och kvinnor. Tre är redan på plats och tre till ska rekryteras. Målet är att, som namnet implicerar, deltagarna i programmet ska få ett kunskapslyft och en förståelse för alla delar i projekt rörande VA-frågor, men även om att locka fler att bli VA-ingenjörer. Bristen på VA-ingenjörer är påtaglig och riskerar på längre sikt att hota kompetensen kring den viktiga vattenfrågan i svenska infrastrukturprojekt.

I november 2011 startade Tyréns Broakademin, ett traineeprogram med syftet att ge en energiinjektion till en bransch i behov av förnyelse och locka fler till brobyggaryrket. Akademin har genomförts med framgång sedan dess och nu vill samhällsbyggnadsföretaget upprepa succén, men med fokus på VA-ingenjörer.

Med start i mars kommer sex personer att genomgå traineeprogrammet Kunskapslyftet VA.

­– Vi står inför samma problem som 2011, säger Martin Ålenius, kursansvarig för Kunskapslyftet VA. Vi har svårt att rekrytera, i detta fall erfarna VA-ingenjörer. Och det här gäller inte bara Tyréns utan hela branschen.
Det som är extra alarmerande i detta fall är att VA är en del av nästan alla infrastrukturprojekt. Oavsett om du ska projektera järnvägar, hus, broar eller vägar så måste du fundera över hur dagvatten och vattendrag ska hanteras. Får vi och våra kollegor i branschen inte tag på kompetenta VA-ingenjörer riskerar svenska infrastrukturprojekt att försenas och vattendrag att påverkas negativt.

VA-ingenjörer är involverade i de flesta infrastrukturprojekt som genomförs. Några exempel från Tyréns projektportfölj är ombyggnaden av Slussen, där vatten, avlopp och dagvattenledningar måste dras om. Ett annat exempel är Ostlänken, höghastighetsjärnvägen som ska gå mellan Järna och Linköping, och som ska påbörjas 2017. Här handlar det om att flytta befintliga vattenledningar och ta hand om dagvatten. När T-banan mellan Akalla och Barkarby ska byggas så planerar Tyréns var det ska finnas pumphus som ska kunna transportera bort dränvatten från tunnelbanan. I projektet Förbifart Stockholm projekterar Tyréns hur det ska gå till att rena dagvattnet vid vägarna och hur detta ska göras med dammar. Aktuellt är även det arbete som måste göras i före detta sommarstugeområden som ska byggas om till moderna bostadsområden och där egna brunnar ska ersättas med kommunalt vatten och avlopp. En som varit involverad i denna typ av projekt och som nu även ska gå traineeutbildningen Kunskapslyftet VA är Tove Lindblom, en 27 årig tjej som tog examen som VA-ingenjör från Uppsala Universitet i våras.

– Det är viktigt att vi lyckas attrahera nya ingenjörer till denna inriktning, säger Tove Lindblom, nyanställd VA-ingenjör hos Tyréns. Jag tror att få ser eller tänker på det arbete som görs med vatten i stora projekt. Många vill arbeta med miljöfrågor men kopplar inte samman VA-arbete med miljö-arbete. Förhoppningsvis kan vi med information och denna typ av satsningar få upp ögonen hos unga människor. Vi jobbar trots allt med ”världens viktigaste livsmedel”.

Kursen inleds med föreläsningar den 30 mars 2015.

För mer information var vänlig kontakta:
Martin Ålenius, avdelningschef Bro och VA,
Tyréns AB
Tel: 010 452 31 02
E-post: martin.alenius@tyrens.se

Ämnen

Taggar


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21