Gå direkt till innehåll
Tyréns med i forskningsprojekt för smarta lyktstolpar

Pressmeddelande -

Tyréns med i forskningsprojekt för smarta lyktstolpar

Lyktstolpar som tänds upp för en trafikant eller gående när behovet finns och sedan släcks är ingen framtidsvision. Tyréns medverkar i forskningsprojektet Critisec där man genom uppkopplade sensorer i smarta lyktstolpar kan minska elförbrukning och samtidigt öka säkerhet för medborgarna i en stad eller by. Tyréns har bidragit med design av installationsplattform samt val av integrations- och systemlösningar.

 Projektet Critisec är del av ett omfattande EU-projekt vars syfte är att hitta effektiva lösningar för att kunna uppgradera teknisk infrastruktur med bibehållen hög säkerhet inom samhällstjänster. Inom projektet har säkerhetslösningar för IoT- uppkopplingar för kritisk teknisk infrastruktur i form av smarta lyktstolpar och armaturer utvecklats. Nu pågår testning i den smarta byn Veberöd i Skåne.

– Smart belysningskontroll är en av de viktiga aspekterna av smarta städer idag. Tyréns har tagit fram lösningsförslag för design av installationsplattform samt val av integrations- och systemlösningar och leverantörer. Tekniken bidrar till att öka invånarnas trygghet och att reducera städernas energiförbrukning, säger Hassan Refaat, seniorkonsult och affärsutvecklare på Tyréns.

Smarta lyktstolpar – uppkopplade sensorer
Genom sensortekniken i de smarta lyktstolparna kan ljusstyrkan anpassas mellan 0% till 100% efter det faktiska behovet under ett dygn och gå på sparlåga när den inte behövs. Sensorerna känner av höjd och bredd på objekt som närmar sig och kan tända upp för gående, cyklar eller bilar. Ljusstyrkan regleras automatisk utifrån väderparametrar som dimma och regn.

Investeringskostnaden för tekniken kan räknas hem inom tre år och ger data för ekonomisk uppföljning. Den energibesparande effekten beräknas till 45–75% under ett år.

Testprojektet för de smarta lyktstolparna startades i september 2020 och beräknas pågår till december 2021. Testet utförs vid utvalda gång– och cykelvägar i den smarta byn Veberöd i Skåne.

– Metodiken för detta projekt är unik. Efter analys av testperiod och eventuella justeringar, kommer den att kunna appliceras i större skala i samhället. Det kan ses som ett smart stad/by gränssnitt för belysningspaket som möjliggör snabb integration för kommun eller stad. Men först är det viktigt att vi har en standardisering för nätverkslösningen som supporterar detta globalt, vilket beräknas vara klart 2022, säger Hassan Refaat.

Critisecs svenska del är ett samarbete mellan Tyréns, RISE, Kraftringen, Sensative, Sony Nordic, och Applio Tech. Externa partners och leverantörer i projektet är Ateljé Lyktan, Seneco och Smarta Byar.

Den svenska delen av projektet har finansierats av Vinnova där Tyréns arbete delvis finansieras av Sven Tyréns Stiftelse.  

Relaterade länkar

Ämnen


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 2020 rankades Tyréns som Sveriges 8:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden