Gå direkt till innehåll
Tyréns processleder storsatsning för integration och nyproduktion

Pressmeddelande -

Tyréns processleder storsatsning för integration och nyproduktion

Tillsammans med konsultbolaget Mafalda har Tyréns i uppdrag att processleda ett stort utvecklingsprojekt i Hjällbo i nordöstra Göteborg. Det övergripande syftet med projektet är att motverka trångboddhet, minska segregationen och verka för att Hjällbo stryks från polisens lista över utsatta områden.

– Det är ett prestigefyllt och viktigt uppdrag. Tack vare så många kraftfulla projektdeltagare har vi möjlighet att tillsammans göra skillnad, säger Hanna Areslätt, processledare från Tyréns.

Projektet drivs av Sveriges största bodstadskoncern, Förvaltnings AB Framtiden, och Poseidon som tillsammans med privata byggherrar och Göteborgs Stad ska hitta gemensamma mål för planering, byggande och sociala värden. Målet är att bygga 2035 nya bostäder till år 2035 där 140 bostäder ska byggas i ett första skede.

– Det här är en långsiktig satsning med höga ambitioner för att minska segregationen och lyfta Hjällbo. En inspirationskälla är Gårdsten som gjort en fantastisk utveckling i att minska kriminalitet, skapa arbetstillfällen och trygghet. Nu är det Hjällbos tur att göra sin resa, säger Hanna Areslätt.

Hjällbo är en stadsdel i nordöstra Göteborg och präglas av stora skillnader i livsvillkor jämfört med genomsnittet i Göteborg. En viktig förutsättning i projektet är att arbetet med den fysiska miljön går hand i hand med att förbättra de sociala värdena såsom skolresultat, sysselsättning, förutsättningar för föreningsliv etc. Utvecklingen kommer ske i nära dialog med de boende som inbjuds att vara delaktiga i ett tidigt skede i processen.

Ämnen

Regioner


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 2018 rankades Tyréns som Sveriges 5:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden