Gå direkt till innehåll
Tyréns projekterar trafikplats Hjulsta

Pressmeddelande -

Tyréns projekterar trafikplats Hjulsta

Illustration: Trafikverket (Tomas Öhrling)

Tyréns vann upphandlingen att projektera bygghandlingar till Förbifart Stockholms trafikplats Hjulsta. I uppdraget ingår att ta fram två stycken förfrågningsunderlag för totalentreprenader för de tre broarna över Mälarbanan/Spångaån, E18 och passage över Järvafältet samt två betongtunnlar, trång och ramper. Därtill ingår att ta fram bygghandlingar för bullerskyddsåtgärder för bostäder i Hjulsta och Vålberga.

- Det är en spännande utmaning som kommer att kräva att vi kan skapa förutsättningar för entreprenören att hitta effektiva lösningar i byggskedet, säger Sven-Bertil Svensson, uppdragsledare på Tyréns.

Trafikverket kommer i uppdraget att ha en tydlig beställarroll, helt i linje med myndighetens nya sätt att arbeta. Det innebär att Trafikverket ger projektören/entreprenören ett större utrymme att arbeta problemlösande och på så sätt stimulera arbetet med att ta fram nya lösningar.

- Vårt mål är att göra moderna förfrågningsunderlag med bland annat information i digitala 3D-modeller och beskrivningar med tydliga krav, säger Trafikverkets projektledare Pia Andersson.

Totalt är trafikplats Hjulsta en 1,8 km lång vägsträcka av broar och betongtunnlar som förbinder den kommande E4 Förbifart Stockholm med E18. Trafikplatsen ger trafikanter möjlighet att ta sig snabbt och enkelt till olika delar av regionen. Bygghandlingarna ska vara klara vid halvårsskiftet 2014. Byggstart för den första entreprenaden planeras till jan 2015.

För mer information:
Sven-Bertil Svensson, uppdragsansvarig
Tyréns AB
Tel: 010-452 29 62 eller 070-329 01 36
E-post: Sven-Bertil.Svensson@tyrens.se

Ämnen

Kategorier


Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1200 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden