Gå direkt till innehåll
Tyréns tar fram koncept för framtidens bro – en mötesplats att uppleva

Pressmeddelande -

Tyréns tar fram koncept för framtidens bro – en mötesplats att uppleva

Välkommen till en spännande resa på framtidens cykel- och gångbro över Umeälven. Föreställ dig en färd på en spårbunden shuttle med utblick över Umeå stad. Där du också kommer att kunna utforska brons mötesplatser, utsiktstorn, konstateljéer, klätterväggar, fiskemöjligheter och bastubad.

– Det har varit ett fantastiskt roligt uppdrag där vi genom workshops tankat ur kreativitet från en variation av kompetenser från verksamheten. Resultatet blev ett smörgåsbord av modiga men praktiskt genomförbara, idéer som ska möta framtidens rese- och transportbehov, säger Andreas Forsgren, workshopledare på Tyréns.

Tyréns har på uppdrag av Umeå kommun tagit fram ett koncept för framtidssäkrade och attraktiva cykel- och gångbroar. Broarna ska knyta ihop den planerade stadsdelen Norra Ön till Umeå stad och bjuda in till möten och upplevelser. Den nya stadsdelen kommer eftersträva en levande livsmiljö, inrymma 2500 bostäder och innefatta tre nya gång-och cykelbroar.

De nya broarna ska utformas för att skapa sociala och trygga mötesplatser samt främja rörelserikedom. Inbjudande vistelserum ska finnas såväl uppe på bron som under bron där en tornliknande byggnad knyter ihop ovan- och undersidan.

Bild: Bron föreslås inrymma enkla redskap för rörelse och lek som kan nyttjas för både barn och äldre, exempelvis studsmattor och balansplattor. Kikare kan sättas upp på broräcket. Taktila skulpturer och titthål i lämplig nivå för barn kan integreras i broräcket.

Enligt konceptet ska byggnaden uppe på bron inrymma konstateljéer, caféer och öppen verksamhet. Byggnaden under bron kommer erbjuda bastu med badmöjligheter sommar- och vintertid och bryggor för fiske. Vintertid kan bastun bli en målpunkt för aktiviteter på isen så som skidåkning och skridskor. Brostöden kan även användas som klätterväggar och slacklinelinor för dig som söker utmaningar.

– Vi har vägt in en rad aspekter i konceptet, utifrån sociala värden, flexibla resor och digital infrastruktur. Inspiration till konceptet har vi hämtat från våra medarbetares expertkompetenser och erfarenheter vilket vi samlat ihop i en djärv idébank. Jag hoppas att förslaget lockar till folkrörelse och ur ett stadsbyggnadsperspektiv - en mer levande, sammankopplad stad, säger Annica Forsberg, uppdragsansvarig på Tyréns.

Bron ska även planeras ur ett klimatperspektiv med målet att minska klimatpåverkan och med framtidens teknik möjliggöra en klimatpositiv bro.

Uppdraget är ett av tre parallella uppdrag och görs inom ramen för projektet Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv – testbädd Norra Ön, med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Ämnen


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 2020 rankades Tyréns som Sveriges 8:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

Relaterat innehåll

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden