Gå direkt till innehåll
Examen för årets omgång av Engineering Elegance
Examen för årets omgång av Engineering Elegance

Pressmeddelande -

Utvecklingssatsning ska ge kreativa konstruktörer

Konstruktion har alltid varit en viktig del i Tyréns varumärke. Nu ska den kompetensen vässas ytterligare. Sven Tyréns Stiftelse finansierar en utbildningssatsning som pågår under tre år och som ska ge mer kreativa byggkonstruktörer inom Tyréns.

I början av november var det examen för de 10 första konstruktörerna som fått chansen att fördjupa sina kunskaper inom den klassiska ingenjörskonsten genom att delta i Exclusive Education under ledning av Martin Fröderberg, som till vardags är konstruktör på Tyréns. 

Vid fem tillfällen har gruppen setts och haft fysiska träffar. Under utbildningens gång har ett flertal experter gästat och givit föreläsningar inom sina specialområden och för att stötta processen med den uppgift som presenterades. Projektarbetet var en, i teorin, enkel uppgift som tolkades på olika sätt i de olika grupperna. Uppgiften som skulle lösas var att konstruera en gångbro mellan två byggnader i en miljö som grupperna själv fick definiera.

Till sin hjälp har gruppen haft arkitekter från White. Ola Dellson och Jonas Runberger kommenterade alla lösningar och menar att genom liknande samarbeten så kan ingenjörer och arkitekter öka varandras repertoarer. Kunskapshöjande för båda parter helt enkelt. Man kan sammanfatta gruppernas förslag med kreativ höjd, konceptuell förståelse och att man vågat pröva nya lösningar som ställt krav på att utforska området inom sin profession som konstruktör.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att spänna bågen och ta Sven Tyréns arv vidare, säger Dag Måhlstrand, affärschef på Tyréns och en av initiativtagarna till utbildningssatsningen.

Om Engineering Elegance
Satsningen utgår från fyra fokusområden – kreativitet, identitet, kommunikation och spetskunskap. Egenskaper som alla har med sig i varierande grad från studietiden men som Tyréns med denna satsning vill stärka, framförallt för att öka vår förmåga som rådgivare i tidiga skeden av projekt.

Det handlar om föreläsningar och utbildningsinsatser inom områden som klassisk ingenjörskonst, rimlighetsbedömning av konstruktioner, fördjupad kunskap om olika konstruktionsmaterial, beställarperspektiv, kommunikation, arkitekturhistoria med mera. I utvecklingsprojektet ligger även en satsning inom området parametrisk design och verktygen Grasshoper, Rhino och Karamba.

Sven Tyréns Stiftelse finansierar utbildningssatsningen som pågår under tre år.

För mer information vänligen kontakta:

Dag Måhlstrand, affärschef fastighet & byggnad
Tyréns
010-452 30 71
dag.mahlstrand@tyrens.se

Ämnen


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 200 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm
Sweden