Gå direkt till innehåll
Vinnova finansierar miljonsatsning på social hållbarhet i den fysiska miljön

Pressmeddelande -

Vinnova finansierar miljonsatsning på social hållbarhet i den fysiska miljön

Tyréns tillsammans med Lunds kommun och Skanska beviljas finansiering av Vinnova för projektet ”Sociala värden hela vägen – ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen.

– Idag saknas gemensamma utgångspunkter för vad social hållbarhet innebär inom plan- och byggprocessen. Samtidigt är det svårt att värdera och följa upp de insatser som görs för att främja en socialt hållbar utveckling av den fysiska miljön. De systematiska arbetsmetoder som bidrar till kvalitetssäkring saknas, säger Frida Franzén, hållbarhetskonsult på Tyréns och projektets koordinator.

Målet med projektet är att skapa ett gemensamt ramverk för att systematiskt värdera och följa upp social hållbarhet i plan- och byggprocessen. Projektets delmål handlar om att skapa förutsättningar för att sociala värden lyfts in tidigt i processen och följer med hela vägen till genomförande.

I delmålen ingår också att skapa förutsättningar för ett ”gemensamt språk” för olika aktörer i plan- och byggprocessen samt möjligheter att göra bättre avväganden mellan sociala värden och andra samhällsviktiga aspekter.

– Avsaknaden av ett gemensamt ramverk innebär idag stora utmaningar för såväl kommuner som fastighetsutvecklare, men även för investerare, civilsamhället och andra intressenter. I praktiken riskerar viktiga sociala värden att försvinna, reduceras eller helt utebli i utvecklingen av den byggda miljön. Den här satsningen kommer därför helt rätt i tiden, säger Simon Imner, hållbarhetskonsult på Tyréns och analysansvarig.

Inom projektet kommer metodik och verktyg utvecklade för ekologisk och ekonomisk hållbarhet att appliceras på social hållbarhet. Syftet är att skapa förankring, acceptans och en systematisk koppling till de andra hållbarhetsdimensionerna.

Vinnovas finansieringsbeslut motiveras med ”Ansökan uppfyller uppställda kriterier väl” och ”adresserar en eller flera aktuella utmaningar inom området”. Vinnovas beslut baseras på en samlad bedömning av projektets potential, aktörskonstellation och genomförbarhet.

Projektets totala budget motsvarar 5,45 miljoner kronor varav cirka 3 miljoner kronor finansieras av Vinnova. Bland projektets aktörer ingår en vetenskaplig referensgrupp bestående av forskare på Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet och Raoul Wallenbergs-institutet.

Läs mer om beslutet här: 
Sociala värden hela vägen - ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen | Vinnova


Ämnen

Kategorier


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen. 2021 rankades Tyréns som Sveriges 7:e bästa arbetsplats av Great Place to Work®.

Presskontakt

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Presskontakt Kommunikationschef 010-452 21 19
Ann-Louise Kjellberg

Ann-Louise Kjellberg

Presskontakt Presskontakt 010-452 25 21

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Tyréns
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm