Pressmeddelande -

Tyresö avancerar starkt i näringslivsundersökning

När Svenskt Näringsliv idag presenterar sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner har Tyresö klättrat 50 platser till plats nummer tolv. 

Tyresö kommun, som under de senaste fem åren pendlat mellan ranking 43 till 65, tog i årets rankinglista ett rejält kliv uppåt. Ranking 12 betyder att Tyresö är bland landets fem procent bästa kommuner vad gäller företagsklimat.

 – Vi i alliansen har högt satta mål för företagsklimatet och vi kommer fortsätta arbeta för att utveckla service och samarbete med företagen. Det är en viktig och prioriterad fråga för tillväxten, jobben och välfärdens kvaliteter. Tyresös stora klättring i näringslivsrankingen är ett strålande kvitto på vilka duktiga entreprenörer och företagare vi har i vår kommun. Tillsammans ska vi nu göra vårt bästa för att fortsätta mot toppen, säger Fredrik Saweståhl, (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Rankingen baseras på enkäter till företagare och på statistik från Statistiska centralbyrån. Vad gäller de statistiska faktorerna utmärker sig Tyresö genom att nyföretagandet ökat och att sysselsättningsgraden (andel personer i arbete) hos befolkningen är hög. Enkätsvaren visar på en stark positiv trend vad gäller attityden till företagande. Kommunens service till företagarna får gott betyg liksom kommunens tillämpning av lagar och regler.

 – Vi har ökat dialogen med företagarna och genom ett hundratal personliga besök fått en bättre bild av vilken service och vilket stöd de önskar från kommunen. Vi har också ökat vårt engagemang i Nyföretagarscentrum och arrangerat möten med nyföretagarna. Tyresö präglas av en stark  entreprenörsanda vilket gör det roligt att arbeta med näringslivsfrågorna, säger Björn Andersson, näringslivschef. 

Solna kommun toppar listan. Gnosjö, som är kända för sin entreprenöranda, rankades som nummer tretton, strax efter Tyresö. Årets klättrare är Åtvidabergs kommun som klättrat från plats 193 till 90.

Torsdagen den 6 maj kl 10.30 besöker Svenskt Näringsliv Tyresö kommun för att överlämna ett diplom.

Tyresö kommun har också vid ett flertal tillfällen uppmärksammats för gymnasiets goda arbete med Ung Företagsamhet.

Mer information:
Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande tel 070-488 91 31, fredrik.sawestahl@tyreso.se

Björn Andersson, näringslivschef, tel 070-488 99 88, bjorn.andersson@tyreso.se

Fakta om enkät och ranking

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Företagare får betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur skilda aspekter.

Undersökningen används för att ta fram en årlig rankinglista över det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Samtliga frågor redovisas i den öppna faktabasen om företagsklimat som finns tillgänglig på http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se .

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in. Svenskt Näringsliv har valt ut sex statistiska faktorer från Statistiska Centralbyrån.

 

Länkar

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/foretagsklimat_12595.html

Direkt länk Tyresös resultat:

http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/kommunover.do?rc=0138&y=2009

Tyresö kommuns webbplats:

www.tyreso.se

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter

Kategorier

  • näringsliv
  • tyresö kommun
  • kommun
  • ranking

Regioner

  • Tyresö

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se.
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum/
Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/

Kontakter

Karin Hassler

Presskontakt Kommunikationschef 08-5782 91 01