Pressmeddelande -

Utlandspraktik för hotell- och turismelever

Nu bär det iväg! Eleverna på Tyresö gymnasiums hotell- och turismprogram får större chans till jobb utomlands genom 4-6 veckors praktik i ett EU-land.

Detta har möjliggjorts tack vare att gymnasiet beviljats medel till ett tvåårigt EU-projekt inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet*.
Projektet heter ”A journey to employment in Europe” och syftar till att öka kompetenserna inom både yrkesämnen och språk. Målet är att eleverna ska få ett så kallat Europass, som i sin tur ska leda till jobb ute i Europa. Eleverna i årskurs två och tre kommer att göra sin praktikperiod i antingen Storbritannien, Portugal eller Italien.

* Leonardo da Vinci programmet syftar till att höja nivån på yrkesutbildningen i Europa. Via programmet riktas stöd till projekt som utvecklar den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesinriktade vidareutbildningen och fortbildningen.

För mer information kontakta

Ingrid Gran, lärare på hotell- och turismprogammet, e-post  ingrid.gran@tyreso.se
Eva Svensson, rektor hotell- och turismprogrammet, e-post  eva.svensson@tyreso.se

Ämnen

  • Turism

Regioner

  • Tyresö

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se.
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum/
Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/

Kontakter

Karin Hassler

Presskontakt Kommunikationschef 08-5782 91 01