Nyhet -

Panelen i Almedalen: Merkel vinner valet – har mycket att ta tag i

Angela Merkel kommer att sitta kvar som Tysklands förbundskansler efter valet i september. Det var samtliga fem paneldeltagare på Tysk-Svenska Handelskammarens Almedalenseminarium om tysk näringspolitik i måndags eniga om. Men Tyskland behöver reformer inom flera områden, menade panelen.

När moderatorn Therese Larsson Hultin från Svenska Dagbladet i början av paneldiskussionen frågade deltagarna från akademi, myndighet, näringsliv och media om de tror att Angela Merkel kommer att vinna det tyska förbundsdagsvalet den 24 september reste alla på scenen sina händer direkt, utan minsta tvekan. Liksom de flesta professionella bedömare ser de nästan ingen chans för utmanaren Martin Schulz från socialdemokratiska SPD att vända det nuvarande opinionsläget och få till ett maktskifte i höst.

Som den mest sannolika regeringskonstellationen efter valet bedömde Almedalspanelen en så kallad Jamaicakoalition mellan Merkels konservativa CDU/CSU (traditionellt svart partifärg), liberala FDP (gul) och miljöpartiet Bündnis 90/Die Grünen (grön). En sådan allians vore helt nytt på nationellt nivå i Tyskland och dessutom den tredje regeringskonstellation med Merkel som kansler – vars politikstil just kännetecknas av flexibilitet och pragmatism.

Smart politiker utan stort ego

– Hon är känd för att alltid stanna i mitten, alltid hålla kvar alla alternativ. Man behöver bara titta på hur hon hanterade frågan om samkönade äktenskap som hade varit en stor konfliktfråga inför en möjlig Jamaicakoalition. På bara en vecka röjde hon undan frågan innan den kunde bli farlig för valkampanjen och utan att hon och hennes partivänner behövde byta åsikt. Hon agerar extremt smart, sade Klaus Schäfer, CEO för energikoncernen Uniper, under diskussionen.

– Angela Merkel är en pragmatiker som alltid navigerar i mitten mellan olika positioner. Hon har inget stort ego och inte många personliga ”hang-ups”. Det har gagnat henne väl under tiden som förbundskansler, menade Sylvia Schwaag Serger, ansvarig för internationella strategier på Vinnova.

Och SVT:s utrikesredaktör Ingrid Thörnqvist tillade:

– Hon har varit vid makten i så många år nu, är extremt erfaren. Jag tror att valet av Donald Trump till USA:s president har ökat hennes chanser ytterligare. Många tycker nog att vi behöver någon som har goda nerver i dessa tider.

Agerar som i permanent krisläge

Men Merkels flexibla sätt att regera utan många fasta principer har också fört med sig en hel del problem, menade panelen.

– Hon handlar som i ett permanent krisläge. Tysklands agerande under eurokrisen kastade till exempel samtliga tidigare principer överbord. Reformen av energimarknaden och energiomställningen hjälper inte alls marknaden att komma på fötter. Notan för detta i framtiden kommer att bli dyr, sade Stefan Kooths som leder prognoscentret vid institutet för världsekonomi i Kiel (Institut für Weltwirtschaft, IfW).

– Merkel kommer nog inte gå till historien som den stora reformkanslern. Hon agerar mest reaktivt istället för att proaktivt ta sig an olika frågor. Jag är inte säker på att hon hade varit lika framgångsrik om vi hade befunnit oss i en tid av stora reformbehov. Hon kommer inte att fokusera på den inhemska ekonomin och genomgripande reformer så länge hon inte absolut måste, menade Wolf von Rotberg som har en ledande position inom Deutsche Banks europeiska strategiteam.

Stark ekonomi men ingen hållbar tillväxt

Än så länge tjänar Tyskland på de stora arbetsmarknads- och socialförsäkringsreformerna som Merkels företrädare Gerhard Schröders röd-gröna regering genomförde i början av 2000-talet. Ekonomin går bra och arbetsmarknaden är numera extremt stark. Under de senaste åren har det skapats i genomsnitt en halv miljon nya jobb varje år. Affärsklimatet ligger på ett all-time-high och man förväntar sig en fortsatt positiv utveckling i den närmaste framtiden, enligt vad Stefan Kooths presenterade i sin ekonomiska utblick i början av seminariet.

– Men Tyskland har ingen hållbar tillväxt. Vi är sakta men säkert på väg mot överhettning, resursutnyttjandet är för högt och fortsätter öka. Och de aktuella tillväxtsiffrorna är bara möjliga eftersom vi har haft så många arbetskraftsinvandrare de senaste åren. Utan dessa hade vi redan sett de första effekterna av den demografiska utvecklingen med en åldrande och minskande befolkning. Jag känner att inget av partierna tar demografifrågan på allvar idag. Vi måste sänka förväntningarna på vad man kan få ut från välfärdssystemet. Alla vet till exempel att vi måste öka pensionsåldern men istället har utvecklingen gått åt det andra hållet på sistone. Man uppmuntras att gå i pension tidigare och partierna planerar för ytterligare välfärdssatsningar framöver. Här är vi verkligen i behov av en framtidsorienterad politik, sade Stefan Kooths.

Digitaliseringen möjliggör jobb för lågutbildade

Även Klaus Schäfer varnade för problem för den tyska ekonomin i samband med den demografiska utvecklingen:

– Många högkvalificerade arbetstagare kommer att gå i pension under de kommande åren. De kan vi inte ersätta utan extra invandring. Samtidigt kommer också digitaliseringen att ha stora konsekvenser för arbetsmarknaden. Många lågkvalificerade jobb lär försvinna med ökande automatisering. Vi kommer alltså att få stora problem i båda änder av arbetsmarknaden.

Stefan Kooths höll dock inte med vad gäller digitaliseringens konsekvenser för lågutbildade:

– Jag är inte så säker på att digitaliseringen kommer att var så pass disruptivt som många säger. Digitala produkter blir ju bara enklare och enklare att använda. Titta bara på en smartphone – det är otroligt avancerad teknik som ligger bakom men varje litet barn kan använda den. Jag tror att denna utveckling kommer att göra det möjligt för lågutbildade personer att lättare hitta jobb i framtiden. Dessutom kommer vi att ha brist på arbetskraft om några år – då har man inte råd att utesluta stora grupper.

Byråkratin försvårar innovation

För att klara omställningen till ett digitaliserat samhälle behöver Tyskland göra framtidsinvesteringar – till exempel i bredbandsutbyggnad där man ligger efter, särskilt på landsbygden – och satsa på innovativa idéer, menade panelen. Just nu finns det för många regler som hindrar innovation.

– Det pågår till exempel en stor debatt för närvarande om man ska tillåta konsultationer med läkare via internet. Sådana diskussioner tar lång tid och hämmar utvecklingen i Tyskland medan andra länder är snabbare. Att söka statliga bidrag för nya satsningar är ofta väldigt byråkratiskt och kan vara knuten till vissa yrken och organisationer. Dessutom måste man ofta göra storskaliga tester innan man får introducera vissa innovationer på marknaden. Det finns såklart fördelar med detta men i den snabba utvecklingen idag riskerar man att hamna på efterkälken, sade Sylvia Schwaag Serger.

Reformbehov finns dessutom på energimarknaden. Klaus Schäfer från Uniper menade att de senaste årens satsning på en ”Energiewende” har lett till försämrad leveranssäkerhet och ökade priser utan att ens minska utsläppen.

– Så som energiomställningen har skötts hittills har den varit ett stort misslyckande. Vi behöver fokusera mer på att får ned utsläppen och vi behöver sprida kostnaderna bredare. Men framförallt behöver vi en tydlig plan och långsiktiga spelregler. Det har inte varit fokus för politikerna hittills. Men gör en plan som ni verkligen vill genomföra och bestäm er tidigt! Man kan tycka olika om vad Macron gör i Frankrike just nu men han sätter i alla fall mycket i rullning direkt. När man leder ett företag kan man inte bara vänta på vad som händer och reagera på det från dag till dag – samma inställning önskar jag mig av våra politiker, avslutade Klaus Schäfer.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi

Kategorier

 • tyskland
 • näringsliv
 • innovation
 • evenemang
 • politk
 • val
 • konjunktur
 • digitalisering
 • energi
 • ledarskap

Kontakter

Malin Johansson

Presskontakt Kommunikationschef +46-8-665 18 64

Frank Luthardt

Presskontakt Webbredaktör, presskontakt +46-8-665 18 47

Relaterat innehåll