Pressmeddelande -

Rekordresultat för sjätte året i rad för ​Tysklands inkommande turism

Tysklands näst största stad, Hamburg, med världsarvet Speicherstadt och opera-huset Elbphilharmonie (invigs i januari 2017). FOTO: Hamburg Tourismus GmbH/J.Modrow

Tysklands incoming under 2015 håller kursen mot 80-miljonersstrecket och enligt de senaste uppgifterna från Statistisches Bundesamt ökade antalet utländska övernattningar i logianläggningar med tio bäddar eller fler fram till slutet av november 2015 till 74,2 miljoner, vilket är ett plus på 5,6 procent jämfört med föregående år. Antalet övernattningar från Sverige har ökat med 4,3 procent.

Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT), förklarar de aktuella uppgifterna:

– Även i europeisk jämförelse ligger Tysklands incoming väl över genomsnittet. Enligt den europeiska kommissionens generaldirektorat Eurostats senaste bedömning kommer antalet internationella övernattningar i EU-länderna att i genomsnitt öka med 3,5 procent för 2015. Med en prognos på 5,7 procent ligger Tyskland alltså en bra bit över detta värde och uppvisar bättre resultat än alla de större turistländerna.

Övergenomsnittlig tillväxt på interkontinentala marknader

Med en tillväxt på 11,1 procent fram till slutet av november 2015 behåller de interkontinentala källmarknaderna sin roll som tillväxtmotor för Tysklands incoming. Trots de nuvarande ekonomiska och valutarelaterade riskerna på vissa marknader ligger till exempel antalet övernattningar från Kina på 26,1 procent över siffrorna från föregående år, de arabiska Golfstaterna ligger på plus 17,9 procent och Sydkorea på plus 16,7 procent. USA försvarar sin position som den viktigaste utomeuropeiska marknaden och ligger med ett plus på 8,2 procent på tredje plats bland Tysklands källmarknader.

Stabila källmarknader i Europa

Alla Tysklands viktiga europeiska källmarknader ligger vid slutet av november 2015 över jämförelsesiffrorna från föregående år. På första plats ligger fortsatt Nederländerna med en ökning med 1,9 procent. På andra plats ligger Schweiz med en betydande ökning på 8,6 procent. Även Storbritannien står för en tydlig ökning på 7,6 procent fler övernattningar. Den största vinnaren bland Tysklands 10 i topp-marknader är Spanien med ett plus på hela 23,2 procent och den största förloraren är Ryssland, som med minus 29,7 procent halkar ner på den nivå de befann sig på 2011. Från Sverige har 1 683 000 övernattningar registrerats under januari till november 2015, vilket motsvarar en ökning på 4,3 procent jämfört med samma period i fjol.

Försiktig optimism inför 2016

Reseåret 2016 får en skakig start på grund av en rad osäkerhetsfaktorer. Petra Hedorfer om de aktuella tillväxtsmöjligheterna:

– Tyskland är ett mycket populärt resmål internationellt sett tack vare dess enastående infrastruktur och utmärkta förhållande mellan pris och prestanda, och Tysklands tillväxtkurva står orubbad ur ett långsiktigt, internationellt perspektiv. Den ekonomiska osäkerheten på många marknader och hotet om terroristattacker lägger dock sordin på reslusten. Dessutom har flyktingsituationen inom vissa utländska marknader haft negativa följder på resandet. En realistisk uppskattning för 2016 är därför en tillväxt på mellan en och tre procent.

Läs mer om reselandet Tyskland på www.germany.travel.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • tyskland
  • storstäder
  • evenemang
  • kultur
  • incoming
  • övernattningar
  • turism
  • rekord

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.

Presskontakt

Gustav Svärd

Presskontakt Press- och webbansvarig 08-665 18 85

Relaterat innehåll