Pressmeddelande -

Nationalstadsparken blir pollinerarvänlig park

En djärv vision har tagit form. Hela Nationalstadsparken i Stockholm ska bli en pollinerarvänlig zon.

Den biologiska mångfalden minskar, och så även alla arter av pollinerande insekter. De är viktiga för vår livsmedelsförsörjning och hotas nu av kemikalier, ensidig odling och näringsbrist och det är viktigt att sätta in åtgärder för att bromsa utdöendet. Nationalstadsparken har en stark ekologisk inriktning som förstärks när humlor och bin sätts i fokus.

Bakom initiativet till en pollinerarvänlig zon ligger och Bin i Stan, ett projekt som drivs av hållbarhetsbyrån U&We, Brittiska Ambassaden och ett flertal organisationer med koppling till parken.

- Det här är första steget. Därefter vill vi att hela Stockholm ska surra av olika sorters polinerarde, kommenterar projektledaren Göran Wiklund.

- Om bina försvinner är det en stor förlust för oss människor. I Stockholm finns ett underbart grönområde som stockholmarna utnyttjar, säger Sharon Cairns, en av initiativtagarna. Nu ska det bli ett underbart område också för humlor och bin.

Alla verksamheter inom Nationalstadsparken inbjuds att delta i projektet och att utifrån sina förutsättningar förverkliga visionen. Exempel på åtgärder kan vara att odla bivänliga växter, ha långtidsblommande rabatter, anlägga ängsmark och att sätta upp insektshotell och bikupor.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som förvaltar och sköter stora delar av parken med sin unika miljö med vackra byggnader, skogar, stränder och parklandskap, är positiva till initiativet.

- Vi gör redan mycket för den biologiska mångfalden, men mot bakgrund av att insekter försvinner är det viktigt att ytterligare åtgärder sätts in, säger Kungliga Djurgårdsförvaltningens parkchef Gunnar Björkman.

Det blir också viktigt att förstärka den biologiska mångfalden i områdena runt Nationalstadsparken, eftersom där finns förflyttningsvägarna som insekterna använder. Här bör all skötsel av grönområden gynna pollinatörer och biologisk mångfald.

Allmänheten kan också medverka till visionen genom att skapa landningsplatser för humlor och bin i sina balkonglådor, altaner och kolonilotter.

- Man kan plantera blommor, bär och andra växter som pollinerare tycker om, som restauranger för insekterna. Ta först reda på vilka växter de attraheras av, tipsar Göran Wiklund.

Hållbarhetsbyrån U&We, som startat projektet Bin i Stan, har tagit fram förslag till skötselåtgärder för att öka den biologiska mångfalden och på olika sätt gynna de pollinerande insekterna inom Nationalstadsparken.

- Att göra hela den fantastiska Nationalstadsparken till en fredad zon för pollinerande insekter och på så vis öka den biologiska mångfalden är något vi stödjer helhjärtat, framhåller Märtha Angert Lilliestråle, Förbundet för Ekoparken.

- Vi stödjer den här visionen, säger Camilla Zedendahl, VD för Kungliga Djurgårdens Intressenter. För oss är hållbarhet en viktig aspekt och med detta initiativ tror vi intresset att besöka Djurgården kommer att öka.

Ett samarbetsprojekt

En lång rad verksamheter och föreningar stödjer visionen såsom Association of Diplomats, Diplomatic Spouses of Stockholm, Djurgårdens Hembygdsförening, Brittiska Ambassaden, Engelska Kyrkan, Förbundet för Ekoparken, Föreningen Östermalm, Haga-Brunnsvikens vänner, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Kungliga Djurgårdens Intressenter, Stockholms Miljöförvaltning, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholms Biodlardistrikt, Sveriges Biodlares Riksförbund, Sveriges Radio/Sveriges Television, Swedish-British Society, Vetenskapens Hus, White Arkitekter, Östermalms stadsdelsförvaltning.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • u&we
  • ekosystemtjänster
  • pollinerare
  • bin i stan
  • biologiska mångfaldsdagen

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch. Projektet Bin i Stan är ett exempel på hur vi på ett konkret sätt arbetar med att förstärka naturens ekosystemtjänster.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se

Kontakter

Göran Wiklund

Partner, delägare och processledare Klimat, Carbon Disclosure Project, förändringsprocesser, ledarskap 08-34 65 65