Pressmeddelande -

NCC klimatkompenserar för 10 000 ton CO2e

Med konceptet ”Grönt anbud” strävar NCC efter att minimera påfrestningen på miljön. Den klimatpåverkan som ändå är resultatet av byggnationen kan nu klimatkompenseras genom Plan Vivo-certifierad trädplantering i Uganda. Totalt planteras närmare 19.000 träd.

NCC är först i byggbranschen i Sverige med att erbjuda klimatkompensation av de utsläpp av växthusgaser som alstras under byggprocessen samt i produktion och transport av ingående material. Kompensationen är en del i NCC:s unika Gröna anbud där allt från produktion, till byggnad och drift i mesta möjliga mån miljöanpassas.

Inom ramen för ett Grönt anbud erbjuds kunderna att klimatkompensera för de utsläpp som trots allt uppstår i produktionen. Utsläppen räknas om till ekonomisk kompensation som investeras i trädplanteringsprojekt i Uganda. Förutom klimatnytta leder projektet även till sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för deltagande bönder och samhällen.

NCC:s klimatprojekt har valts ut i samarbete med U&W [you&we] som genom varumärket ZeroMission är en ledande svensk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation. Varje färdig klimatkompenserad fastighet förses med ZeroMission-märkning.

 – Vi är stolta att få samarbeta med NCC. De är först med detta pionjärprojekt i en bransch som ur klimatsynpunkt är mycket viktig, eftersom byggnader ska vara i drift under så lång tid, säger Mårten Lind, konsult hos U&W [you&we]. Trädplanteringen hos småbrukarfamiljerna innebär ett minskat hot mot ett av de tio viktigaste naturskogarna i världen (The Eastern Afromontane hotspot[1]). Socialt innebär det även förbättrade levnadsförhållande för cirka 45 småbrukarfamiljer.

Klimatprojektet i Uganda är certifierat enligt Plan Vivo och granskas återkommande av tredjepart. Projektet har därmed en hög kvalitet vad gäller miljöintegritet och bidrag till hållbar utveckling.

Vi väljer i nuläget att klimatkompensera i tydligt avgränsade projekt inom ramen för våra Gröna anbud. Att klimatkompensera för 10 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 17.000 – 19.000 träd, är en bra början. Vi ser det som en del av en läroprocess i utvecklingen av våra ”gröna affärer”, säger Göran Gerth, miljöchef på NCC Construction i Sverige.

[1] Conservation international har utsett de tio mest hotade och värdefulla skogsområden i världen. Trädplanteringen i Uganda är förlagd till en buffertzon till ett av dessa The Eastern Afromontane.  

För ytterligare information, vänligen kontakta U&W [you&we]

Mårten Lind

Telefon 08-34 65 65

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

U&W [you&we] - Catalyst for Good Business                www.uwab.se

Kontakter

Peter Wrenfelt

Presskontakt Partner, delägare och analytiker Klimat, ekosystemtjänster, mat, jordbruk, grönt byggande, hållbara städer 08-34 65 65