Pressmeddelande -

Parkera utsläppsrätter eller plantera träd... om klimat och kompensation

Den 13 maj arrangerar U&W [you&we] en salong om klimat och kompensation i Stockholm. Några frågor vi ställer är hur vi skapar helhetslösningar för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser och kompensera för det som inte går att eliminera? Hittills har miljörörelsen avfärdat klimatkompensation som tveksam, på gränsen till oseriös, kombinerat med beskyllningar om att man ”köper sig fri”. Men vad händer om klimatkompensation faktiskt funkar, och är det mest kostnadseffektiva, säkra och snabba sättet att radikalt minska vår klimatpåverkan? Vilka olika sätt kan man egentligen lita på? Ska vi köpa utsläppsrätter och parkera eller ska vi kompensera för utsläppen på annat sätt? Det enda som är säkert med klimatfrågan, är att vi miljövänner kommer att hata många av lösningarna... Ellinor Eke, U&W [you&we], om att vägen till noll utsläpp är lång och att klimatkompensation genom trädplantering skapar mervärden genom ökad resiliens, biologisk mångfald och förbättrade livsvillkor för lokalbefolkningen. Mattias Goldmann, Gröna Bilister, om klimatkompensation som klyver honom mitt itu och ställer miljörörelsen inför nya frågeställningar. Är, hemska tanke, en fullt ut kompenserad Land Rover klimatbättre än en Nissan Micra? Hur ska då Miljöbästa Bil utses i framtiden - och vad ska vi göra om vi inte ens kan hytta med knytnäven åt stadsjeepar? Häng med på en tankeväckande, provocerande och fullt ut klimatkompenserad kväll! Datum: 13 maj 2008 Plats: Skandia, Sveavägen 44, Stockholm i lokal Hörnan. Pris: 200 kr. Ekologisk macka ingår. Tid: 17.00-19.30 Anmälan: Föranmäl dig via uwab@uwab.se Vad är en klimatsalong? En klimatsalong är en mötesplats där människor från alla samhällsområden - näringslivet, myndigheter, ideella organisationer - kan träffas och diskutera klimatfrågor. Varje tillfälle börjar med en inledare - en inspiratör - som ger ett anslag till samtalen som följer. Därefter förs diskussioner i mindre grupper och salongen avslutas med en sammanfattning av det som kommit upp under kvällen. För ytterligare information kontakta: Pia Jertfelt, salongsmadam och konsult, U&W[you&we], tfn 08-34 65 65, 070-715 47 60 Peter Wrenfelt, pressansvarig och partner, U&W[you&we], tfn 08-34 65 65, 0708-55 33 66 www.uwab.se U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. Och det är där vi kommer in i bilden.

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Stockholm

U&We förstärker teamet genom rekryteringen av Christina Wikberger. Hon kompletterar oss med sin expertkunskap inom klimatanpassning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Senast kommer hon från Värmdö kommun och rollen som miljöstrateg och t.f. avdelningschef för Näringslivs- och hållbarhetsavdelningen.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se

Kontakter

Ellinor Eke

VD, partner och projektledare hållbarhetsdriven affärsutveckling, transporter, mat, mode 08-34 65 65

Relaterade event