Pressmeddelande -

Vem löser klimatkrisen - politiken eller marknaden?

LÄGET BÖRJAR BLI SKARPT!

- en klimatsalong om klimat och politik.

Den 11 november arrangerar U&W [you&we] en salong i Stockholm tillsammans med SVN (Social Venture Network), Studiefrämjandet och Skandia. Dagens inledare är Andrew Mitchell, Storbritanniens ambassadör  i Sverige och Martika Krüger, ansvarig för Greenpeace klimatkampanj.

Forskarna visar fler och fler bevis på att klimatförändringarna går snabbare än väntat. EU som tagit på sig en ledarroll inom klimatpolitiken börjar visa tecken på splittring när de faktiska åtgärderna ska beslutas. Finanskrisen flyttar fokus till plånboksfrågor. Vem har då råd att rädda klimatet?

Den 7 oktober gick regeringens klimatrådgivare i Storbritannien ut med rekommendationen att höja ambitionen för 2050 till att minska växthusgasutsläppen med 80% jämfört med 1990 istället för 60% som tidigare beslutat. Ed Miliband som är klimat- och energiminister har uttalat sitt stöd till förslaget.

Först möter vi Storbritanniens ambassadör Andrew Mitchell som ger sin syn på hur finanskrisen påverkar olika nationer, EU och de globala klimatförhandlingarna. Vilka politiska beslut och ledarskap krävs för att minska risken för farliga klimatförändringar och hur ska detta åstadkommas?

Därefter hör vi Martina Krüger, ansvarig för Greenpeace klimatkampanj berätta om en miljöorganisations syn på klimatpolitik. Greenpeace fokuserade tidigare mer på att göra människor medvetna om att problemen fanns. Nu satsar de främst på att kommunicera de lösningar som finns.


Datum: 11 november 2008
Plats: Skandia, Sveavägen 44 Stockholm i lokal Hörnan.
Pris: 200 kr. Ekologisk macka ingår.
Tid: 17.00-19.30
Anmälan: Föranmäl dig via uwab@uwab.se

Vad är en klimatsalong?
En klimatsalong är en mötesplats där människor från alla samhällsområden; näringslivet, myndigheter, ideella organisationer, kan träffas och diskutera klimatfrågor. Varje tillfälle börjar med en inledare, en inspiratör som ger ett anslag till samtalen som följer. Därefter förs diskussioner i mindre grupper och salongen avslutas med en sammanfattning av det som kommit upp under kvällen.

Datum för höstens klimatsalonger

9/12 - Klimat och teknik med bland andra Johan Ehrenberg.

20/1 - Klimatet och omvärlden, en tillbakablick på vad som hänt under klimatåret 2008.

För ytterligare information kontakta:
Pia Jertfelt, salongsmadam och konsult, U&W[you&we], tfn 08-34 65 65, 070-715 47 60
Peter Wrenfelt, pressansvarig och partner, U&W[you&we], tfn 08-34 65 65, 0708-55 33 66

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. Och det är där vi kommer in i bilden. www.uwab.se

Ämnen

  • Finans

Regioner

  • Stockholm

U&We förstärker teamet genom rekryteringen av Christina Wikberger. Hon kompletterar oss med sin expertkunskap inom klimatanpassning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Senast kommer hon från Värmdö kommun och rollen som miljöstrateg och t.f. avdelningschef för Näringslivs- och hållbarhetsavdelningen.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se

Kontakter

Peter Wrenfelt

Presskontakt Partner, delägare och analytiker Klimat, ekosystemtjänster, mat, jordbruk, grönt byggande, hållbara städer 08-34 65 65

Relaterade event