Pressmeddelande -

ZeroMission, ett nytt klimatinitiativ

ZeroMission™ - ett nytt klimatinitiativ U&W [you&we] lanserade idag som första svenska företag en komplett tjänst för företag och organisationer som vill arbeta strategiskt med sin klimatpåverkan. Tjänsten heter ZeroMission™. Noll utsläpp är vårt uppdrag. Detta uppnås genom ett skräddarsytt åtgärdspaket samtidigt som kundens varumärke stärks. – Många företag och organisationer arbetar aktivt med att få ner sina koldioxidutsläpp. Det kan ske på olika sätt, med energieffektivisering, ändrade resvanor och så vidare, säger Peter Wrenfelt, en av initiativtagarna till ZeroMission™. Men vägen till noll utsläpp är lång och det kommer att bli en viss mängd som inte går att eliminera. Dessa klimatutsläpp tar vi hand om. U&W [you&we] kompenserar för den resterande delen av utsläpp av växthusgaser genom trädplantering eller förnyelsebar energi. Trädplanteringsprojekt i Uganda och Mexiko som binder koldioxid. Trädplantering är en av mekanismerna i Kyotoprotokollet vilket betyder att tillvägagångssättet är internationellt accepterat. De utvalda projekten är certifierade och U&W [you&we] kan därmed utlova hur mycket koldioxid som binds. Man beräknar det årliga utsläpp man vill kompensera för och investerar motsvarande belopp i trädplanteringen. Kunden erbjuds ett kostnadseffektivt sätt att minska sina utsläpp, något som annars skulle kräva stora omställningar för verksamheten. – Neutralisering är en åtgärd som vi tar till i andra hand när kundens växthusgaser inte kan minskas mer på annat sätt. Klimatneutralisering är ett sätt att vinna tid till dess att man kan stoppa resten av utsläppen, säger Göran Wiklund, en av de andra initiativtagarna. Det finns en hel del kritik mot klimatneutralisering. I många fall anser vi den vara befogad, men ZeroMission erbjuder något annat. Klimatneutralisering genom ZeroMission ger utöver kolbindning en ökad social välfärd för familjejordbrukare och en positiv ekologisk påverkan. Det nya klimatinitiativet från U&W [you&we] är en helhetslösning med många positiva effekter. Neutraliseringen ger en stor strategisk betydelse för kunden när det gäller miljöprofilering. Kunden kan till exempel erbjuda neutralisering som en extra service till sina kunder. Ett reseföretag kan erbjuda klimatneutrala resor och en konferensanläggning kan erbjuda en klimatneutral mötesplats. Helhetslösningen går ut på att U&W [you&we] utarbetar klimat-strategier, klimatanalyser, klimatmål och åtgärdsprogram som konkret minskar dess klimatpåverkan. De åter-stående utsläppen neutraliseras med trädplantering eller investeringar i förnyelsebar energi. – En annat viktigt syfte med trädplanteringen är att ett stort antal familjer får virke, ved, skugga och frukter av den nya skogen, säger Peter Wrenfelt. Träden återbeskogar tidigare förstörd mark samt binder vatten och motverkar erosion. Så utöver en klimat-kompensation ger trädplanteringen ökad välfärd och ”återuppbyggda” ekosystem. Vid lanseringen idag erhöll Saltå Kvarn och Ekobanken, de första kunderna, sina certifikat för sin klimatneutralisering. Mer information Kontaktpersoner: Peter Wrenfelt, 0708 - 55 33 66 Göran Wiklund, 0707 - 68 20 59 Nyckelord: växthuseffekt, klimatpåverkan, miljö, företagens miljöarbete, CSR, ekologisk och social utveckling, hållbar utveckling, varumärke

Ämnen

  • Utbildning

U&We förstärker teamet genom rekryteringen av Christina Wikberger. Hon kompletterar oss med sin expertkunskap inom klimatanpassning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Senast kommer hon från Värmdö kommun och rollen som miljöstrateg och t.f. avdelningschef för Näringslivs- och hållbarhetsavdelningen.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se

Kontakter

Peter Wrenfelt

Presskontakt Partner, delägare och analytiker Klimat, ekosystemtjänster, mat, jordbruk, grönt byggande, hållbara städer 08-34 65 65