Gå direkt till innehåll
Båtkrisens efterdyningar har lagt sig - båtbyggandet vänder uppåt

Pressmeddelande -

Båtkrisens efterdyningar har lagt sig - båtbyggandet vänder uppåt

Båtbyggandet i Sverige går försiktigt uppåt efter de senaste årens kraftiga ras, enligt UC AB:s analys av preliminär statistik över 2015.

Byggandet och försäljningen av fritidsbåtar sjönk som en sten mellan 2008 och 2012. 2015 års preliminära statistik från de båttillverkare som finns kvar på marknaden, visar enligt UC AB:s analys på en försiktig vändning uppåt. Medelomsättningen bland de båttillverkare som redan rapporterat in försäljningen för 2015, ökar för tredje året i rad. UC räknar med positiva totalsiffror också när all statistik räknats in efter sommaren.

- Båtbyggandet ser ut att konsolideras på en radikalt lägre nivå jämfört med före krisen 2008. Men vi ser ändå en positiv stabilitet, både i våra riskprognoser och i omsättning per företag, vilket gör att vi ser tydliga tecken på en återhämtning. Samtidigt så beror den nya lägre totala omsättningsnivån på att byggandet av fritidsbåtar i Sverige idag görs av färre tillverkare, säger Mikael Forsblom, chef för UC Affärsoptimering.

Trendbrottet kan skönjas både när det gäller branschens totala nettoomsättning i Sverige och medelomsättningen per båttillverkare. Från en nettoomsättning för svensk båtbyggarbransch på totalt 3,3 miljarder kronor 2008 var branschen som lägst nere på 1,1 miljarder 2012. 2014 var omsättningen 1,3 miljarder och för 2015 beräknas nettoomsättningen ha stigit till 1,6 miljarder.

När det gäller medelomsättningen per båttillverkare sjönk den från 14,1 miljoner kronor år 2008, till som lägst 4,7 miljoner kronor 2012. 2013 vände medelomsättningen per båttillverkare uppåt och för 2015 landar den enligt preliminär statistik på 6,9 miljoner kronor, när en tredjedel av branschen rapporterat in. Det är tredje året i rad omsättningen per båtbyggare ökar vilket tyder på en stabilisering av branschen.

- Vi har idag färre tillverkare men samtidigt kan nya finansieringsformer ha underlättat för köpare av importerade båtar med lägre inköpspris vilket stärkt branschen som helhet, tillägger Mikael Forsblom.

Ämnen

Kategorier


UC är Sveriges ledande affärsinformation- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av unika analyser, effektiva lösningar och marknadens mest kompletta kreditupplysningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UCs tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 300 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakter

Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31

Om UC

UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och
konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data
och information till analyserade datamodeller och insikter som används i
interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster
hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så
som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser.
Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans,
småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det
nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420
medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

UC AB
Årstaängsvägen 21B
SE-117 88 Stockholm