Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler företagskonkurser, nu även i Stockholm

Antalet företagskonkurser uppgick under februari till 542. Detta innebar en ökning med 8 procent jämfört med samma månad 2011 och att uppgången hittills i år är 11 procent. Konkursökningarna är i princip riksomfattande och alla de större branscherna är drabbade. Som mest ökar konkurserna i transportsektorn, handeln och bland bygg- och fastighetsföretag.

- Fler konkurser i transport- och byggbranschen brukar vara tidiga indikatorer på en konjunkturförsvagning, och mycket talar för att vi nu ser en ny dipp under den här lågkonjunkturen. Samtidigt ligger antalet verksamma företag i svenskt näringsliv på en rekordhög nivå, vilket gör konkursuppgången logisk. När företag minskar sina investeringar och många privatpersoner konsumerar mindre, och exportmarknaden samtidigt krymper, blir utbudet större än efterfrågan i flera branscher och regioner. Detta påverkar omsättning, lönsamhet och likviditet negativt, primärt i små och nystartade företag, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

Negativ trend nu även i Stockholm
Huvudstadslänet har hittills varit relativt förskonad mot konkursökningar i den försämrade konjunkturen. Februari innebar här en förändring, då konkurserna i Stockholms ökade med 9 procent under månaden. Framför allt var det fler konkurser bland bygg-, detaljhandels- och fastighetsföretag i länet. 

- När konjunkturnedgången nu fortsätter dras även Stockholm med i den negativa konkursspiralen. I byggsektorn ser man en fö--rsvagad orderingång, framför allt för husbyggandet och även färre ROT-uppdrag, vilket leder till ekonomiska problem för många mindre Stockholmsbaserade byggföretag, säger Roland Sigbladh. Samtidigt som konkurserna ökade i Stockholm minskade de i Skåne län, där balansen mellan utbud och efterfrågan nu verkar vara återställd efter en längre periods konkursökningar.

Förbättrat ekonomiskt läge på lite sikt
Konkursutvecklingen har varit dyster i början av året, och med tanke på den låga tillväxt som förutspås kan denna utveckling komma att bestå en tid framöver. Det finns dock faktorer som talar för att det ekonomiska läget i svenskt näringsliv sakta med säkert kan komma att förbättras framöver.

- Konjunkturinstitutets barometerindikator steg i februari, vilket var första gången på nio månader. Nystartandet av företag har gått ned i takt, vilket tillsammans med det ökade konkursantalet löpande leder till en marknad i bättre balans. Samtidigt är huvudscenariot att den ekonomiska krisen i Europa mjuklandar, vilket skulle ge ytterligare stabilitet och en ökad riskvilja hos företagen samt en stigande export och privatkonsumtion. Även om det kan ta lång tid ser det ändå ut som att förutsättningarna för de svenska företagen successivt kan förbättras. Det är alltså för tidigt att redan nu stämpla 2012 som ett dystert konkursår, avslutar Roland Sigbladh.

För mer information
Vår statistik över konkurser i Sverige finns under rubrikerna Riksstatistik, Branschstatistik och Kommunstatistik på https://www.uc.se/statistik/konkursstatistik.html. Vill du ha ovanstående text och månadens statistik i ett dokument kan du ladda ner den som pdf: UC konkursstatistik feb 2012 (pdf). Statistik för respektive kommun hittar du här: UC Kommunstatistik.

För kommentarer, ytterligare information eller statistik, kontakta Fredrik Polland på 073-914 84 77 eller Roland Sigbladh på telefonnummer 073-914 84 60.

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, skriv till pressmeddelande@uc.se.

Ämnen


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används som underlag till många miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas på företag, banker och finansbolag. Vi erbjuder bland annat dagsaktuell information om företag och privatpersoner som kan användas för kreditbedömningar av kunder och prospects och som underlag för marknadskampanjer.

Presskontakt

Johanna Westin (parental leave)

Johanna Westin (parental leave)

Presskontakt Nordiskt PR-och kommunikationsansvarig Presskontakt
Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31