Gå direkt till innehåll
Företagskonkurserna bromsar in

Pressmeddelande -

Företagskonkurserna bromsar in

Företagskonkurserna fortsätter att minska. Konkurserna i augusti sjönk med 7 procent jämfört med motsvarande period 2012. Hittills i år är uppgången 8 procent och takten börjar närma sig UC:s ursprungliga prognos som var 5 procents ökning på årsbasis. Den största orsaken till årets uppgång är den svaga internationella konjunkturen och det svenska näringslivets exportberoende.

Antalet företagskonkurser uppgick i augusti till 424. Det innebar en minskning med 7 procent jämfört med samma månad 2012. Hittills i år har 4 690 företag gått i konkurs. Det innebär en konkursuppgång under perioden januari-augusti på 8 procent jämfört med 2012.

"Det ser allt ljusare ut för de svenska företagen och allt tyder på att konjunkturen förstärks ytterligare mot slutet av året. Det innebär allt bättre fart för exportindustrin som i sin tur påverkar många olika branscher positivt, vilket för många innebär stabilare orderingång och stabilare likviditet som leder till att allt fler företag överlever. Den allt stabilare konjunkturen skapar också ökat förtroende hos konsumenterna vilket positivt påverkar detaljhandeln säger Roland Sigbladh, koncernmarknadschef för UC."

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län

2012 YTD

2013 YTD

Skillnad
i %

aug-12aug-13Skillnad
i %

Stockholms län

1 461

1 540

5 %

138

140

1 %

Uppsala län141119-16 %197

-63 %

Södermanlands län  107106-1 %158-47 %

Östergötlands län

144

168

17 %

21

13

-38 %

Jönköpings län

11015137 %816100 %
Kronobergs län71756 %6950 %
Kalmar län9086-4 %91233 % 
Gotlands län15167 %30-100 % 
Blekinge län427067 %5980 % 
Skåne län60269716 %6561-6 %
Hallands län12195-21 %136-54 %
Västra Götalands län62170313 %7267-7 %
Värmlands län10796-10 %159-40 %
Örebro län116107-8 %1110-9 % 
Västmanlands län8611028 %6717 %
Dalarnas län128106-17 %1812-33 %
Gävleborgs län1121120 %129-25 %
Västernorrlands län7610639 %85-38 % 
Jämtlands län476028 %3567 %
Västerbottens län769120 %49125 %
Norrbottens län7976-4 %71043 %
Sverige4 3524 6908 %458424-7 %

 Största ökningarna per län

Data per 130904Antal konkurser
2013 YTD
Förändring i %
2013 YTD jmf.
2012 YTD
Antal konkurser
Augusti 2013
Förändring i %
Aug 13 jmf. Aug 12
Blekinge län7067%980%
Västernorrlands län10639%5-38%
Jönköpings län15137%16100%
Jämtlands län6028%567%
Västmanlands län11028%7

17%

"Det finns fortfarande företag, inte minst bland underleverantörer, som upplever konjunkturen som ojämn och på det sättet får det svårt med likviditeten. Vi noterar konkursökningar i nio län. Listan toppas av Västerbotten följt av län med många underleverantörer som Jönköping och Blekinge, säger Roland Sigbladh."

Flest konkurser i tjänstesektorn och byggindustrin
Flest företagskonkurser hittar vi i byggindustrin och tjänstesektorn. På grund av den svaga konjunkturen upplever dessa sektorer fortsatt hård konkurrens och en kostnadsjakt bland kunderna som pressar intäkterna. Konkurserna i tjänstesektorn är hittills i år 1 912 stycken och i byggindustrin 781 stycken.

"Under den osäkra konjunkturen har många företag sett över sina kostnader och då påverkas konsulter och företag inom reklam och andra tjänsteområden, vilket är orsaken till att vi ser en ökning i branschen säger Roland Sigbladh. Även mindre aktörer i byggbranschen har det tufft med nya uppdrag vilket beror på hård konkurrens om de uppdrag som de stora byggföretagen upphandlar, fortsätter Roland Sigbladh."   

Utvecklingen framöver
Den kommande konkursutvecklingen präglas av en förbättring i den internationella konjunkturen som även smittar av sig på det svenska näringslivet. Genom minskad oro, ökar förbättras förutsättningarna för att privatkonsumtionen ökar vilket påverkar de svenska företagen positivt.

"UC:s prognos, att företagskonkurserna under kommer att landa på +5% jämfört med föregående år består säger Roland Sigbladh."

För mer information 
Vill du ha ovanstående text och månadens statistik komplett med grafer i ett dokument kan du ladda ner den som pdf..Filen innehåller fler grafer och mer statistik. Vår statistik över konkurser i Sverige finns på www.uc.se under rubrikerna Riksstatistik, Branschstatistik och Kommunstatistik. 

Om du har frågor eller vill ha kommentarer avseende UC:s konkursstatistik så är du välkommen att kontakta:

Roland Sigbladh, koncernmarknadschef UC               073-914 84 60
roland.sigbladh@uc.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31

Om UC

UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och
konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data
och information till analyserade datamodeller och insikter som används i
interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster
hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så
som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser.
Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans,
småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det
nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420
medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

UC AB
Årstaängsvägen 21B
SE-117 88 Stockholm