Gå direkt till innehåll
Företagskonkurserna fortsätter att minska

Pressmeddelande -

Företagskonkurserna fortsätter att minska

Företagskonkurserna minskade i september med 10 procent jämfört med samma månad 2013. För årets första nio månader fortsätter den positiva utvecklingen med minskande konkurser och jämfört med förra året har antalet konkurser minskat med 7 procent. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Totalt gick 431 företag i konkurs under månaden jämfört med augusti 2013 då 477 företag gick i konkurs. Under årets första nio månader har 4 792 företag gått i konkurs. Det är 374 företag färre jämfört med samma period 2013.

De senaste månadernas positiva trend för företag inom detaljhandel, transport och information & kommunikation, fortsätter, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.
 Trots att många branscher går bättre så verkar svenskarna i allmänhet vara försiktiga med vad de väljer att spendera sina pengar på. Det kan vara en av anledningarna till att konkurserna inom enheter för kultur, nöje och fritid ökat med så pass mycket som 35 procent jämfört med samma period 2013, säger Roland Sigbladh.

Detaljhandel, information, kommunikation och transportsektorn går starkt

Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom detaljhandeln, transportsektorn och information/kommunikation där konkurserna har minskat med 23 %, 24 % respektive 26 %. Efterfrågan på produkter och tjänster från dessa branscher bidrar starkt till återhämtningen för den svenska ekonomin, men den positiva utvecklingen smittar även av sig på exempelvis privata tjänsteföretag och byggindustrin.

Länen som går mot strömmen

Konkursutvecklingen i de olika länen skiljer sig dock. De allra flesta länen kan uppvisa en positiv utveckling men det finns också län som går mot strömmen.

Län med störst ökning i september 2014 jmf 2013 (jan-sept)

Plats

Län

Ökning i % (jan-sept)

Ökning i % (september)

1

Örebro

+ 6%

+ 140%

2

Halland

+ 27%

+ 90%

3

Dalarna

+ 10%

+ 83%

Län med störst ökning 2014 jmf 2013 (jan-sept)

Plats

Län

Ökning i % (jan-sept)

Ökning i % (september)

1

Halland

+ 27%

+ 83%

2

Örebro

+ 6%

+ 140%

3

Norrbotten

+ 6%

+ 17%

Den fortsatta konkursutvecklingen

— Konjunkturläget är svårbedömt, där den amerikanska ekonomin förstärks samtidigt som det kommer konjunktursignaler från flera stora länder i Europa, där Tyskland, Frankrike och Italien signalerar svagare ekonomi. Den utvecklingen och osäkerheten riskerar att påverka såväl svenska företag, men även privatpersoners vilja att konsumera då den ökade internationella oron ökar säger Roland Sigbladh, marknadschef UC.

För mer information 

Mer information om UC:s konkursstatistik finns tillgänglig på www.uc.se. För frågor eller uttalanden är du välkommen att kontakta marknadschef Roland Sigbladh på 0739-14 84 60


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31

Om UC

UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och
konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data
och information till analyserade datamodeller och insikter som används i
interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster
hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så
som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser.
Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans,
småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det
nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420
medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

UC AB
Årstaängsvägen 21B
SE-117 88 Stockholm