Gå direkt till innehåll
Företagskonkurserna minskar kraftigt

Pressmeddelande -

Företagskonkurserna minskar kraftigt

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i januari sjönk antalet konkurser med hela 17 procent. De största minskningarna är inom parti- och detaljhandeln samt transportsektorn, men de flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser. Bland storstadsregionerna är det i Skåne län som konkurserna har minskat mest under inledningen av året. Statistik för Norden visar att konkurserna ökade något under 2013 i jämförelse med 2012.
 
Under januari månad försattes totalt 527 företag i konkurs. Det motsvarar en minskning med hela 17 procent jämfört med januari 2013. 
— Den utveckling med minskande konkurser som vi har sett under andra halvan av 2013 är helt i linje med de positiva signalerna från svenskt näringsliv. En återhämtning av ekonomin är inom räckhåll; inte minst visar Konjunkturinstitutet senaste barometer ett starkt förtroende och optimism hos såväl företag som konsumenter. Många företag rapporterar om ökad orderingång och mer stabil likviditet, vilket leder till att allt fler företag överlever även om konkurrensen fortfarande är tuff inom vissa branscher, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Handeln och transportsektorn går starkt
Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom parti- och detaljhandeln samt inom transportsektorn, där konkurserna har minskat med 33 procent, 57 procent respektive 48 procent. Den positiva utvecklingen smittar även av sig på exempelvis privata tjänsteföretag och byggindustrin.
— Inom detaljhandeln finns det en stark optimism vad gäller försäljningsutvecklingen 2014. Många hushåll har en stabil ekonomi och nu förväntas exempelvis handeln med kapitalvaror ta fart i takt med att konjunkturen förbättras, säger Roland Sigbladh.

På länsnivå minskar konkurserna i de allra flesta län och i januari är det framför allt Skåne län som utmärker sig bland storstadsregionerna. Konkurserna minskade där med 21 procent.

Konkurserna ökade i Norge och Finland 2013
Om vi blickar tillbaka till 2013 och utfallet för hela Norden så ökade företagskonkurserna med 2 procent under 2013. Danmark och Island noterade konkursminskningar med 8 respektive 16 procent. I Finland ökade konkurserna med 8 procent och Norge hade en konkursökning med 15 procent under 2013.

— Utvecklingen i Norge vad gäller företagskonkurser visar att man har haft konkursminskningar eller legat på samma nivå som tidigare under de senaste åren. Under 2013 dämpades dock tillväxten för norsk ekonomi, främst beroende på en svagare inhemsk efterfrågan, vilket ledde till att fler företag slogs ut säger Roland Sigbladh.

Den nordiska statistiken avser aktiebolag, handels- och kommanditbolag, övriga juridiska personer samt enskilda firmor.

Spirande optimism inför framtiden
— Vi kan konstatera att konsumenterna står väl rustade för att driva den svenska ekonomin, bland annat tack vare ökade disponibla inkomster och det fortsatt låga ränteläget. Dessutom har de allra flesta svenska företag en hög kreditvärdighet och en god betalnings- och överlevnadsförmåga. Om dessutom konjunkturen i omvärlden stabiliseras och världshandeln tar fart bidrar det till att exportföretagen får luft under vingarna igen, samt att investeringarna ökar. Detta i sin följd får en positiv påverkan på många branscher, avslutar Roland Sigbladh.

Ämnen

Kategorier


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31

Om UC

UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och
konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data
och information till analyserade datamodeller och insikter som används i
interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster
hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så
som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser.
Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans,
småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det
nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420
medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

UC AB
Årstaängsvägen 21B
SE-117 88 Stockholm