Gå direkt till innehåll
Konkurserna ökade med 12 procent första kvartalet

Pressmeddelande -

Konkurserna ökade med 12 procent första kvartalet

Under årets första kvartal har antalet företagskonkurser ökat med 12 procent. De största ökningarna återfinns inom handeln, byggindustrin, privata tjänsteföretag och transportsektorn. Skåne län är en av de regioner som drabbats hårdast. För mars månad var konkursökningen något mindre, men fortfarande är det osäkert när konjunkturen för det svenska näringslivet kommer att förstärkas.

Under mars månad försattes 563 svenska företag i konkurs vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma månad föregående år. Ökningstakten har dock avtagit något och det finns indikatorer som pekar i en positiv riktning.
– De svenska hushållen är nu mer optimistiska inför framtiden och backas dessutom upp av ett högt sparande och låga boräntor. Fortsätter den utvecklingen kan vi förvänta oss att den privata konsumtionen även framledes kommer att vara en bärande faktor för tillväxten i efterfrågan. Framför allt är det då tjänsteföretagen som har förutsättningar att växa sig starkare, medan den mer exportberoende industrin får invänta att konjunkturen i vår omvärld repar sig, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Varierande konkursuppgång regionalt och branschmässigt
Sett till hela det första kvartalet uppgick antalet företagskonkurser till 1 832 stycken. Det är en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Till stora delar är det inom handeln, byggindustrin, privata tjänsteföretag och transportsektorn som de största konkursökningarna skett. Framför allt sviktar marknaden för byggande av hus. Det slår i princip över hela landet och allra mest i storstadsregionerna. Hotell- och restaurangnäringen däremot uppvisar en positiv trend och där har konkurserna minskat med 24 procent under årets första tre månader.
– Många branscher har det fortfarande tufft, och i ett läge när lågkonjunkturen klamrar sig fast får företag med små marginaler och som verkar i hårt konkurrensutsatta branscher stora problem, säger Roland Sigbladh.

Geografiskt utmärker sig Skåne län där konkurserna har ökat med hela 26 procent under det första kvartalet. I Stockholm och Västra Götaland låg konkursökningarna på vardera 9 procent. I huvudstadsregionen noteras flest konkurser inom parti- och detaljhandeln, medan konkurserna minskar i samma branscher i Västra Götaland. I Skåne kan uppgången främst härledas till byggande av hus och landtransport, medan konkurserna har minskat i exempelvis partihandeln i länet.

Ovisst när konjunkturvändningen kommer
Det finns just nu ingen samlad och enhetlig bedömning om utvecklingen framåt, vilket bara visar att det är svårt att veta när botten är nådd och konjunkturen vänder uppåt. Positiva tecken är bland annat att inköpschefsindex för industrisektorn steg för andra månaden i följd samtidigt som Konjunkturinstitutet tror på en något starkare tillväxt i Sverige framöver. Ett orosmoln som blossat upp är signaler på att tysk ekonomi saktar in, vilket får påverkan på svenska exportföretag som redan brottas med den starka kronkursens effekter på konkurrensförmågan.
– Osäkerheten om när konjunkturen stärks ser ut att hänga kvar ett tag till. UC:s antagande vad gäller utvecklingen av företagskonkurserna blir mot bakgrund av detta att konkurserna förmodligen kommer att ligga kvar på en fortsatt hög nivå ytterligare ett tag framöver. Det innebär att kreditgivare även framledes bör vara extra noggranna i sin kreditbedömning och framför allt uppföljning av kunder och andra affärspartners, avslutar Roland Sigbladh.

Ämnen

Kategorier


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31

Om UC

UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och
konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data
och information till analyserade datamodeller och insikter som används i
interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster
hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så
som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser.
Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans,
småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det
nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420
medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

UC AB
Årstaängsvägen 21B
SE-117 88 Stockholm