Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lägre aktiekapital gav dubbelt så många nystartade företag

Med syftet att det ska bli enklare att starta aktiebolag trädde en ny regel om sänkt krav på aktiekapital till 50 000 kronor i kraft den 1 april förra året. UC har jämfört nystartade företag på lägsta aktiekapitalsnivå under perioden april 2010 till mars 2011 med nystartade företag med aktiekapitalet 100 000 kronor ett år tidigare. Och siffrorna visar på nästan en fördubbling av nystartandet det senaste året.

– Det är en fantastisk ökning av nya aktiebolag i svenskt näringsliv och det är väldigt positivt. Även om förutsättningarna är bättre nu tack vare den goda konjunkturen, visar det att regeländringen fått önskad effekt och att fler tar chansen att pröva sina affärsidéer till mindre risk och en lägre investering, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Fler kvinnor startar bolag
Trenden med fler kvinnliga företagsledare fortsätter bland de nystartade 50 000-kronorsbolagen. Nästan två procentenheter fler företag jämfört med året innan har en kvinnlig vd eller grundare. Vilket kan sättas i samband med att kvinnor ofta är tjänsteföretagare och då har ett lägre kapitalbehov. Men det är fortfarande endast var femte nytt aktiebolag som har en kvinnlig vd.

 – Man kunde hoppats att det skulle jämna ut könsrollerna snabbare med ett lägre krav på insatskapital, men det verkar inte ha infriats, säger Roland Sigbladh. Den förändring vi ser här är mer en del av en större utveckling som pågått i flera år nu.

Stor ökning av yngre företagsledare
En tydlig skillnad och där en särskilt stor ökning skett är att företagsledarna blivit yngre. Jämfört med året innan är det fyra procentenheter fler företag som har en vd eller en grundare som är mellan 18 och 35.

– Unga har ofta ett mindre startkapital att tillgå, vilket innebär att det halverade kravet på aktiekapital självklart underlättar. Mixen i näringslivet blir också bättre då åldern 18 – 25 är överrepresenterade bland dem som startar nya aktiebolag, säger Roland Sigbladh.

Den största gruppen nyföretagare, knappt 32 procent, är dock fortfarande mellan 36 och 45 år.

Byggindustrin står för den största ökningen
Aktiekapitalsförändringen gynnar särskilt de företagare inom tjänstesektorn som har ett lågt kapitalbehov och det är även den bransch där det startats flest nya aktiebolag. Hela 14 838 eller 59 procent av alla de aktiebolag som startades efter förändringen var verksamma inom tjänstesektorn. Men den största ökningstakten står byggindustrin för med hela 123 procent fler nystartade bolag under det första året med 50 000-kronorsregeln. Inom tjänstesektorn startades 83 procent fler och inom tillverkningsindustri samt handel startades 46 respektive 42 procent fler företag.

 – Vi förflyttar oss allt mer från industrisamhället in i tjänstesamhället. I byggindustrin gynnas nyföretagandet av den starka tillväxten inom branschen, som har sin grund i konjunkturen, stora infrastrukturprojekt men även hushållens köpkraft och ROT-avdragsmöjligheten. Det är inte konstigt att byggsektorn växer snabbast just nu, säger Roland Sigbladh.

För mer information
Detaljerad statistik finns på vår webbplats >>
För ytterligare information eller kommentarer, kontakta marknadschef Roland Sigbladh på 08-670 91 39.

Ämnen


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används som underlag till många miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas på företag, banker och finansbolag. Vi erbjuder bland annat dagsaktuell information om företag och privatpersoner som kan användas för kreditbedömningar av kunder och prospects och som underlag för marknadskampanjer.

Presskontakt

Johanna Westin (parental leave)

Johanna Westin (parental leave)

Presskontakt Nordiskt PR-och kommunikationsansvarig Presskontakt
Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31